Các công cụ cơ bản trong Adobe Illustrator CS6 (Phần 2)

Các công cụ cơ bản trong Adobe Illustrator CS6 (Phần 2)

Công cụ Line Segment AI_019

– Tính chất: Công cụ cho phép vẽ các đoạn thẳng.
– Thao tác: Chọn công cụ, nhấp và rê chuột trên bản vẽ để vẽ tạo đối tượng.
– Chú ý các phím tắt:
Nhấn giữ phím Alt và rê chuột để vẽ đường thẳng nhưng mở rộng đường thẳng ra cả 2 phía của điểm đầu.
Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để đường thẳng nghiêng đi 1 góc là bội số của 45 độ.

Tiếp theo, bạn nhấn giữ biểu tượng Line Segment để thấy những công cụ đồng loại với nó, bao gồm:

Công cụ Arc AI_020

– Tính chất: Công cụ cho phép vẽ đường cong (cung).
– Thao tác: Chọn công cụ, nhấp và rê chuột trên bản vẽ để vẽ tạo đối tượng.
– Chú ý các phím tắt:
Nhấn giữ phím Alt và rê chuột để vẽ 1 cung và mở rộng cung ra cả 2 phía của điểm đầu.
Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để vẽ cung tròn.
Nhấn giữ phím C để đổi cung mở (opened arc) thanh cung đóng (closed arc) và ngược lại.
Nhấn giữ phím F (flip) để lấy đối xứng cung qua đường thẳng nối điểm đầu và điểm cuối của cung.
Nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trên bàn phím để tăng hoặc giảm góc của cung.

Công cụ Spiral AI_021

– Tính chất: Công cụ cho phép vẽ hình xoắn ốc.
– Thao tác: Chọn công cụ, nhấp và rê chuột trên bản vẽ để vẽ tạo đối tượng.
– Chú ý các phím tắt:
Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để vẽ đường xoắn ốc nhưng điểm cuối của đường xoắn ốc nắm trên góc có số đo là bội số của 450.
Trong khi vẽ nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trên bàn phím để tăng giảm số đoạn của đường xoắn ốc.

Công cụ Rectangular Grid AI_022

– Tính chất: Công cụ cho phép vẽ tạo một lưới gồm các hình chữ nhật hoặc hình vuông. (Cái này hữu dụng khi vẽ table)
– Thao tác: Nhấp và rê chuột trên bản vẽ đễ tạo đối tượng.
– Chú ý các phím tắt:
Nhấn giữ phím Alt và rê chuột để vẽ lưới xuất phát từ tâm.
Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để vẽ đường lưới vuông.
Trong khi vẽ nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trên bàn phím để tăng hoặc giảm số đường kẻ ngang của lưới.
Trong khi vẽ nhấn giữ phím mũi tên qua phải hoặc mũi tên qua trái trên bàn phím để tăng hoặc giảm số đường kẻ dọc của lưới.
Trong khi vẽ nhấn giữ các phím F, V, X, C trên bàn phím để tập trung các đường kẻ ngang hặc dọc của lưới về phía dưới, phía trên, bên trái hay bên phải.

Công cụ Polar Grid AI_023

– Tính chất: Công cụ cho phép vẽ tạo một lưới bao gồm nhiều elip đồng tâm.
– Thao tác và các phím tắt tương tự công cụ Rectangular Grid.
Cái này tuy không thông dụng (có thể dùng trong vẽ biểu đồ) nhưng khá thú vị. Nếu bạn có hứng thú thì hãy thử vọc hộp tùy chọn của nó nhé! Sẽ có lúc bạn dùng tới nó đấy. ^ ^


Leave a Reply

error: Content is protected !!