Cách chọn đối tượng nằm dưới trong Adobe Illustrator CS6

Cách chọn đối tượng nằm dưới trong Adobe Illustrator CS6

Điều kiện tiên quyết: KHÔNG có đối tượng nào đang bị Lock.

Bí mật nằm ở cái click chuột phải lên đối tượng nằm trên đối tượng mà bạn muốn chọn hoặc lôi ra chỗ khác. Rê chuột xuống Select. Xuất hiện 4 lựa chọn. ^ ^ Trong trường hợp này, để chọn đối tượng bên dưới thì cứ Next Object Below thôi. Lặp lại vài lần cho đến khi chọn được cái bạn cần.
Muốn chọn cái nằm cuối cùng thì là Last Object Below.
Hơi tốn công chút nhưng bảo đảm chọn được cái bạn cần.


Leave a Reply

error: Content is protected !!