Cách gỡ bỏ hiệu ứng Effects trong Illustrator

Cách gỡ bỏ hiệu ứng Effects trong Illustrator

Đôi khi cần dùng lại đối tượng ở trạng thái ban đầu (trước lúc áp Effects), đáng tiếc bản thân Effects không thực hiện lệnh này, bạn cần sự hỗ trợ của palette Appearance.

Vào menu Window > chọn Appearance (Shift + F6).

Muốn bỏ hiệu ứng nào thì cứ nhấn giữ chột trái và kéo hiệu ứng đó vào biểu tượng thùng rác ở góc phải bên dưới là được.

PTS_100(Trong minh họa này, tôi sẽ xóa hiệu ứng Gaussian Blur)


Leave a Reply

error: Content is protected !!