Cách vẽ bảng biểu / menu / list trong Adobe Illustrator CS6

Cách vẽ bảng biểu / menu / list trong Adobe Illustrator CS6

Có 3 cách
– Cách 1: Quét khối, Copy khung bảng từ Excel rồi paste trực tiếp vào trang làm việc của Ai.
– Cách 2: Dùng Rectangular Grid Tool (Mình đã có bài hướng dẫn về công cụ này rồi. Link em nó đây: http://homasg.com/cac-cong-cu-co-ban-trong-adobe-illustrator-cs6-phan-2/). Sau đó dùng Direct Selection Tool (Phím A) để hiệu chỉnh.
– Cách 3: Thủ công nhất, chữa cháy hay nhất, tốn nhiều sức nhất và cũng dễ tùy ý nhất là dùng Pen hoặc Line Segment Tool vẽ từng cạnh rồi lấy Direct Selection Tool (Phím A) để hiệu chỉnh.


Leave a Reply

error: Content is protected !!