Giao diện và chế độ xem ảnh trong Photoshop CS6

Giao diện và chế độ xem ảnh trong Photoshop CS6

Giao diện

PTS_005b
Đây là giao diện làm việc của Adobe Photoshop CS6. Như tôi đã nói trước đây, tính đến thời điểm viết bài này, phiên bản mới nhất của phần mềm Adobe Photoshop là phiên bản Photoshop CC, nhưng trong blog này và các bài hướng dẫn, tôi vẫn sử dụng phiên bản CS6 vì phiên bản này phổ biến hầu hết tất cả các xưởng in tại Việt Nam, đem ra đó lỡ có sửa gì trên máy họ thì thao tác cũng dễ dàng, quen thuộc hơn. Mấy ông lớn cứ đua nhau update, mình là người dùng thì dùng cái nào quen tay là được. ^ ^ (Photoshop thì không kén như Illustrator, phiên bản cũ mới gì cũng mở được hết.)

Những tính năng căn bản trong các bài hướng dẫn vẫn áp dụng được cho các phiên bản cũ hơn (CS3 / 4 / 5) và cả CC mới kia.
1. Thanh menu: Chứa các menu lệnh làm việc của chương trình.
2. Thanh đặc tính: Chứa các tính chất, các tùy chọn của đối tượng hay công cụ được chọn.
3. Thanh tiêu đề: Chứa tên tài liệu hiện hành, tỷ lệ thu phóng, hệ màu và chức năng phóng to, thu nhỏ, đóng chương trình.
4. Hộp công cụ: Chứa các công cụ làm việc trực tiếp của chương trình.
5. Các Palette lệnh: Mỗi Palette lệnh sẽ chứa một nhóm lệnh tùy theo từng mục đích cụ thể trong quá trình thao tác.
6. Hộp quản lí các lớp (layer) của file đang thao tác.
Ngoài ra, còn có Vùng làm việc chứa thanh trượt, thước và các thành phần hỗ trợ khác.

Chế độ xem ảnh
Ÿ Photoshop cho phép xem ảnh từ 0,67% đến 3200%.
Ÿ Để phóng to: Ctrl + phím (+)
Ÿ Để thu nhỏ: Ctrl + phím (-)
Ÿ Nhấn giữ Ctrl + Alt và phím + (hoặc -) để phóng to hoặc thu nhỏ cả hình ảnh và cả trang chứa hình ảnh đó.
Ÿ Nhấn giữ Ctrl + Alt và phím số 0 để đưa hình ảnh về tỷ lệ 100%.
Ÿ Để xác định chính xác phần hình ảnh muốn phóng to hay thu nhỏ: Chọn công cụ Zoom tool (phím Z) sau đó rê đến phần hình ảnh cần phóng to hay thu nhỏ đó và nhấp chuột. Hoặc giữ Ctrl + Space bar và rê chuột để phóng to 1 khu vực.
Ÿ Có thể phóng to , thu nhỏ hình ảnh bằng menu View –> Zoom In / Zoom Out …
Ÿ Menu Window –> Navigator. Bấm kéo thanh trượt qua trái/ phải hoặc nhập thông số cụ thể trong ô giá trị. Dùng chuột kéo rê ô màu đỏ trên palette Navigator để di chuyển tới vùng hình ảnh muốn phóng to.
PTS_006
Ÿ Chế độ cuộn hình ảnh: Để cuộn xem hình ảnh mà kích thước của nó lớn hơn của sổ hiển thị thì dùng công cụ Hand (phím H), xuất hiện biểu tượng bàn tay nhấp và rê chuột. Hoặc nhấn giữ phím Space bar + rê chuột.


Leave a Reply

error: Content is protected !!