Các thao tác với layer trong Photoshop CS6 (Phần 2)

Các thao tác với layer trong Photoshop CS6 (Phần 2)

Canh hàng (Gióng hàng) Layer:
Ÿ Chọn các Layer muốn canh hàng.
Ÿ Menu Layer > Align

PTS_030
Hoặc chọn công cụ Move, sau đó chọn kiểu canh hàng trên thanh đặc tính

PTS_031
Ÿ Chọn kiểu canh hàng:
– Align Top Edges : Canh bằng nhau trên đỉnh.
– Align Vertical Centers : Canh giữa theo phương dọc.
– Align Bottom Edges : Canh bằng nhau dưới đáy.
– Align Left Edges : Canh trái.
– Align Horizontal Centers : Canh giữa theo phương ngang.
– Align Right Edges : Canh phải.

Phân phối đều các Layer (Distribute):
Ÿ Chọn các Layer muốn phân phối đều.
Ÿ Menu Layer > Distribute

PTS_032
hoặc chọn công cụ Move, sau đó chọn kiểu phân phối trên thanh đặc tính

PTS_033
Ÿ Chọn kiểu phân phối cần thiết.

Lưu ý: Giống như chức năng Distribute Objects trong pallete Align của Adobe Illustrator, mặc dù trên danh nghĩa là phân phối đều, nhưng chúng chỉ thực sự đều đối với các đối tượng có kích thước bằng nhau. Còn những đối tượng kích thước khác nhau thì khi phân phối, khoảng cách giữa chúng nhìn cũng khác nhau. Vì chương trình căn cứ vào tâm đối tượng để phân phối. ^ ^

Lồng ghép (Tạo mặt nạ) các Layer:
Giống chế độ Clipping Mask trong Adobe Illustrator , Clipping Mask của Photoshop cũng tạo được thế này:
PTS_035
Điều kiện: Phải có ít nhất 2 Layer.

Trong ví dụ trên:
Ÿ Đặt Layer hình ảnh (em bé) nằm trên Layer dùng làm khung chứa (hoa hướng dương).
Ÿ Menu Layer > Create Clipping Mask (Ctrl + Alt + G).
Ÿ Hoặc bấm giữ Alt và click vào đường ngăn cách giữa 2 Layer này.

Viền vàng bên ngoài là tôi tạo thêm cho sinh động và dễ thấy được sự khác nhau với loại mặt nạ dưới đây:

PTS_034
Đây không phải là Clipping Mask, mà là Add vector mask (sẽ phân tích kỹ vào bài viết sau), cho phép kết hợp với brush (một số trường hợp kết hợp Gradient) để tạo nên kết quả tuyệt vời hơn. Trong hình, nhìn giống như em bé đang đội vòng hoa hướng dương.

Gỡ bỏ chế độ lồng ghép Layer:
Ÿ Menu Layer > Release Clipping Mask (Ctrl + Alt + G).
Ÿ Hoặc một lần nữa bấm giữ Alt và click vào đường ngăn cách giữa 2 Layer này.


Các thao tác với Layer trong Adobe Illustrator CS6

Việc quản lý và thao tác với Layer trong chương trình dựa trên Palette Layer
– Để ẩn hay hiện Palette Layer có thể chọn trong menu lệnh Window hoặc nhấn phím tắt F7.

AI_010 edited

Giải thích chức năng các nút được đánh số:

1. Ẩn/ Hiện layer.

2. Khóa layer. Khi icon này hiển thị tại layer nào thì mọi tác động đều không ảnh hưởng gì đến các đến tượng nằm trong layer đó. Ngoại trừ nút số 1 trên. ^ ^

3. Màu sắc đại diện cho layer, nó cũng quy định màu của khung chọn của tất cả đối tượng thuộc layer đó.

4. Icon xem qua các đối tượng trong layer, dù rất nhỏ nhưng nhìn là biết ngay.

5. Tên layer. Click đúp chuột vào tên này để đổi tên layer tùy ý.

6. Tôi gọi đây là nút tác động hàng loạt. Click vào nó tức là bạn đang chọn tất cả đối tượng có trong layer này. Nhấn giữ chuột trái vào ô vuông ngay bên cạnh (cùng màu đại diện của layer), rê chuột là bạn có thể di chuyển hàng loạt đối tượng trong layer này đến layer khác.

7. Click để hiển thị các lệnh con của palette layer như hình dưới đây.

AI_011

8. Xóa layer. Có 2 cách để xóa 1 layer: Cách 1: Chọn layer cần xóa rồi click vào icon này. Cách 2: Nhấn giữ chuột trái vào layer cần xóa và di chuyển chuột đến icon này.

9. Tạo layer mới.

10. Hiển thị các nhóm đối tượng con nằm trong layer dưới dạng các lớp.

11. Gán layer đó là mặt nạ và bị che bởi layer khác.

12. Tìm layer dựa theo tên layer.

Các thao tác này đều có thể thực hiện trực tiếp trên Palette Layer.

– Chú ý: Mỗi Layer có thể chứa không giới hạn số lượng các đối tượng con.


error: Content is protected !!