Tag: canh hàng layer<span></span>

CATEGORIES:

Xóa Layer: Chọn 1 hoặc nhiều Layer > Bấm Delete. Drag Layer muốn xóa vào biểu tượng thùng rác (nút số 14 trong minh họa phần 1) Khóa Layer: Từ trái sang phải: – Lock transparent pixels: Khóa các pixel trong suốt. – Lock image pixels: Khóa không cho hiệu chỉnh trên hình ảnh. – […]

Read More
error: Content is protected !!