Clipping Mask trong Adobe Illustrator CS6

Clipping Mask trong Adobe Illustrator CS6

Chức năng Clipping Mask cho phép chỉ hiển thị một phần của bản vẽ được đặt trong một path được xác định trước, phần bên ngoài path sẽ bị che khuất.

Để tạo Clipping Mask thực hiện các bước:
Đặt đường path (hoặc 1 hình vector nào đó) nằm phía trrên đối tượng cần che khuất và chọn cùng lúc cả 2 đối tượng.
Chọn lệnh Object > Clipping Mask > Mask (Ctrl + 7).

AI_052
(Xem thêm chế độ mặt nạ Mask)
Lệnh Object > Clipping Mask > Release (Ctrl + Alt + 7) cho phép trả 2 đối tượng đã Clipping Mask về trạng thái ban đầu. Nhưng lúc này đường path lúc đầu sẽ bị mất màu nên bạn chú ý nhé!


error: Content is protected !!