Tag: CMYK<span></span>

Màu sắc sẽ tạo cho những hình ảnh hay đồ vật có độ tương phản, hấp dẫn và trở nên sống động, sở dĩ màu sắc tồn tại (nói cách khác là mắt mình thấy được màu sắc) là nhờ ánh sáng. Theo lý thuyết vật lý, ánh sáng trắng được kết hợp bởi ba […]

Read More
CATEGORIES:

Thực hiện các cách sau đây: Sử dụng Palette Color (F6): Chọn màu trực tiếp trên Color Bar, di chuyển các thanh trượt hay nhập các thông số vào các ô. Để thay đổi hệ màu tô, ta chọn menu con của Palette. Sẵn tiện, xin nhắc lại một số chú ý trong việc dùng […]

Read More
error: Content is protected !!