Tag: di chuyển layer<span></span>

CATEGORIES:

Chọn Layer: Có nhiều cách: – Click chuột trực tiếp trên Layer. – R-click trực tiếp lên màn hình ảnh > Chọn tên Layer. – Kiểm nhận chế độ “Auto select” (góc trái thanh đặc tính của Move tool, nằm dưới chữ Edit của thanh menu lệnh) – Bấm giữ Ctrl và Click vào hình […]

Read More
CATEGORIES:

Layer (lớp) là đối tượng chứa nhiều đối tượng bên trong, hiểu nôm na như trong lớp có rất nhiều học sinh vậy. Việc quản lý và thao tác với Layer trong chương trình dựa trên Palette Layer Để ẩn hay hiện Palette Layer có thể chọn trong menu lệnh Window hoặc nhấn phím tắt […]

Read More
error: Content is protected !!