Tag: gradient<span></span>

CATEGORIES:

Tô màu chuyển sắc: Thực hiện các thao tác: Chọn đối tượng và hiển thị Palette Gradient (F9) Illustrator cung cấp cho chúng ta 2 kiểu tô (Type) là: tô dạng thẳng (Linear) và dạng tỏa tròn từ tâm (Radial).Các bước chung là: Xác lập màu cho các bình mực trên thanh hiển thị màu […]

Read More
error: Content is protected !!