Làm việc với vùng chọn – Bộ công cụ Lasso trong Photoshop CS6

Làm việc với vùng chọn – Bộ công cụ Lasso trong Photoshop CS6

PTS_020
Công cụ Lasso PTS_021
Ÿ Tính chất: Công cụ chọn vùng tự do
Ÿ Thao tác:
– Chọn công cụ Lasso.
– Nhấn giữ và kéo rê chuột sao cho đường viền chọn chạy theo chu vi của một đối tượng. Muốn kết thúc thao tác chọn, chỉ cần nhả chuột.
– Kết quả: Đường viền chọn bao quanh đối tượng theo đường chu vi.

Công cụ Polygon Lasso PTS_022
Ÿ Tính chất: Công cụ chọn vùng chọn tự do.
Ÿ Thao tác:
– Click từng điểm để tạo khung viền chọn.
– Click lại điểm đầu tiên hoặc Click kép để kết thúc.
– Xóa từng điểm chọn sai bằng phím Delete.

Công cụ Magnetic Lasso PTS_023
Ÿ Tính chất: Công cụ Lasso từ tính. Khi thao tác với công cụ này thì vùng chọn luôn bám vào biên của hình ảnh, thích hợp cho những đối tượng có độ tương phản cao về màu sắc giữa biên đối tượng với nền.
Ÿ Thao tác:
– Click xác định điểm đầu tiên, nhả chuột, di chuyển chuột dọc biên đối tượng, click lại điểm đầu tiên hoặc click kép để kết thúc.
– Trong quá trình di chuyển chuột quanh chu vi đối tượng, có thể click để cưỡng chế vùng chọn đi đúng hướng (nếu chế độ tự động không chính xác).
– Xóa từng điểm chọn sai bằng phím Delete.

 

Sẵn tiện, Homasg sẽ nói luôn về 2 công cụ nằm kế bên cũng có chức năng tương tự.
Công cụ Magic Wand PTS_024
Ÿ Tính chất: Là công cụ chọn vùng theo vùng màu tương đồng.
Ÿ Thao tác:
– Chọn công cụ Magic wand.
– Click vào một màu trên hình ảnh, một vùng màu tương ứng được chọn. Độ rộng của vùng chọn tùy thuộc vào giá trị Tolerance trên thanh Options.

Mẹo để thay đổi nhanh độ Tolerance:
Phím ] : Tăng kích thước vòng khoanh vùng chọn.
Phím [ : Giảm kích thước vòng khoanh vùng chọn.
Ÿ

Thuộc tính:
PTS_026
– Tolerance: Dung sai của vùng chọn, dung sai càng lớn thì vùng chọn càng rộng.
– Anti – Alias: Khử răng cưa
– Contiguous: Chọn màu cục bộ – màu được giới hạn bởi những vùng màu lân cận (nếu không được kiểm nhận thì sẽ chọn trên toàn file)
– Use All Layers: Chọn trên tất cả các Layer, Không phân biệt Layer hiện hành hay những Layer khác.
Refine Edge (tương tự như đối với công cụ Marquee)

 

Công cụ Quick Selection Tool PTS_025
Ÿ Công cụ chọn nhanh một vùng chọn bằng cách nhấp chuột liên tục vào những vùng hình ảnh cần chọn.


error: Content is protected !!