Tag: Lasso Tool<span></span>

CATEGORIES:

Bộ công cụ Lasso với chức năng tạo vùng chọn, ta cùng phân tích từ trên xuống dưới, lần lượt là: Công cụ Lasso Tool (L) – Tính chất: Công cụ chọn vùng tự do – Thao tác: Chọn công cụ Lasso. Nhấn giữ và kéo rê chuột sao cho đường viền chọn chạy theo […]

Read More
error: Content is protected !!