Các thao tác với layer trong Photoshop CS6 (Phần 1)

Các thao tác với layer trong Photoshop CS6 (Phần 1)

Chọn Layer:
Có nhiều cách:
Ÿ      – Click chuột trực tiếp trên Layer.
Ÿ      – R-click trực tiếp lên màn hình ảnh > Chọn tên Layer.
Ÿ      – Kiểm nhận chế độ “Auto select” (góc trái thanh đặc tính của Move tool, nằm dưới chữ Edit của thanh menu lệnh)
Ÿ      – Bấm giữ Ctrl và Click vào hình ảnh cần chọn.
Ÿ

Chọn một lúc nhiều Layer:

Click chọn 1 Layer trong Palette Layer > Bấm giữ Ctrl và tiếp tục Click chọn những Layer khác, hoặc chọn 1 Layer > Bấm giữ Shift và Click chọn Layer cuối cùng của nhóm muốn chọn.

Di chuyển Layer:
Có nhiều cách:
– Cách 1: Drag chuột (tức là thao tác click > nhấn giữ chuột trái > kéo > thả. ^ ^) trực tiếp trên Palette Layer. —> cách này dễ dàng, rất thường dùng.

– Cách 2: Chọn Layer muốn di chuyển thứ tự lớp > Menu Layer > Arrange:
Bring Forward (Ctrl + ] ) : Đưa Layer được chọn lên trên một lớp.
Send Backward (Ctrl + [ ) : Đưa Layer xuống dưới một lớp.
Bring to Front (Ctrl + Shift + ] ) : Đưa Layer lên lớp trên cùng.
Send to Back (Ctrl + Shift + [ ) : Đưa Layer xuống lớp trên cùng.
Reverse: đảo ngược layer (nó thường ở chế độ inactive nên Homa cũng không quan tâm lắm ^ ^)

Đổi tên Layer:
-Ÿ Click đúp chuột (click đôi/ double click) vào tên Layer hiện tại của Layer trong Palette Layer > nhập tên mới.
-Ÿ Click chuột phải vào Layer trong Palette Layer > Layer Properties > nhập tên mới.

Tạo Layer mới:
Ÿ – Click biểu tượng “Create a new Layer” (nút số 13 trong pallete layer) phía dưới Palette Layer.
Ÿ – Menu Layer > New > Layer (Ctrl + Shift + N).

Nhân đôi Layer:
Ÿ – Chọn Layer > Ctrl + J —> rất thường dùng
Ÿ – Chọn Layer > Chọn công cụ Move > Bấm giữ Alt + drag mouse.
Ÿ – Drag Layer muốn nhân đôi vào biểu tượng “Create a new Layer”
Ÿ – Click chuột phải vào Layer (Hoặc click trực tiếp menu Layer) > Duplicate Layer.

Xóa Layer:
Ÿ – Chọn 1 hoặc nhiều Layer > Bấm Delete.
Ÿ – Drag Layer muốn xóa vào biểu tượng thùng rác (nút số 14 trong pallete layer)

Khóa Layer:
PTS_029
Từ trái sang phải:
Ÿ Lock transparent pixels: Khóa các pixel trong suốt.
Ÿ Lock image pixels: Khóa không cho hiệu chỉnh trên hình ảnh.
Ÿ Lock position: Khóa không cho di chuyển.
Ÿ Lock all: Khóa tất cả mọi tác động trên Layer đó.


error: Content is protected !!