Tag: Magic Wand Tool<span></span>

CATEGORIES:

Trước khi phân tích các lệnh vùng chọn, ta cùng đến với 2 công cụ với tính năng chọn vùng nhanh, căn cứ vào màu sắc tương đồng của các điểm ảnh (pixel): Công cụ Quick Selection Tool (W) Công cụ chọn nhanh một vùng chọn bằng cách nhấp chuột liên tục vào những vùng […]

Read More
error: Content is protected !!