Tag: menu Select<span></span>

CATEGORIES:

Trước khi phân tích các lệnh vùng chọn, ta cùng đến với 2 công cụ với tính năng chọn vùng nhanh, căn cứ vào màu sắc tương đồng của các điểm ảnh (pixel): Công cụ Quick Selection Tool (W) Công cụ chọn nhanh một vùng chọn bằng cách nhấp chuột liên tục vào những vùng […]

Read More
CATEGORIES:

Chọn đối tượng Công cụ Selection Tool (V): Cho phép một hay nhiều đối tượng thao tác cùng một lúc (giữ kèm phím Shift). Công cụ Direct Selection Tool (A): Cho phép chọn và thao tác với một hay nhiều điểm neo cùng một lúc (giữ kèm phím Shift). Công cụ Group Selection Tool: Cho […]

Read More
error: Content is protected !!