Nhập văn bản trong Adobe Illustrator CS6

Nhập văn bản trong Adobe Illustrator CS6

Các công cụ nhập văn bản
Chương trình cung cấp nhiều công cụ nhập văn bản trực tiếp tùy thuộc từng trường hợp và mục đích cụ thể.

AI_065
Công cụ Type ToolVertical Type Tool: Cho phép nhập văn bản thông thường dạng ngang và dọc
Công cụ Type on a Path ToolVertical Type on a Path Tool: Cho phép nhập văn bản theo một đường dẫn có sẵn theo dạng dọc và ngang.
Công cụ Area Type ToolVertical Area Type Tool: Cho phép nhập văn bản vào các khối có sẵn theo dạng dọc và ngang.

Các phương pháp nhập văn bản khác
Ngoài thao tác nhập văn bản trực tiếp bằng công cụ, còn có thể sử dụng các thao tác sau đây:
– Sử dụng lệnh File –> Place: cho phép nhập các văn bản đã được tạo sẵn từ một chương trình khác (word, excel, wordpad, notepad…) vào chương trình tương tự như nhập các đối tượng không tương thích.
– Sử dụng các lệnh sao chép thông thường.
– Có thể quét khối rồi kéo thả trực tiếp văn bản từ các cửa sổ chương trình khác vào.


error: Content is protected !!