Tag: Pen tool<span></span>

CATEGORIES:

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần biết về đường cong Bezier: Đường cong Bezier được hình thành bởi nhiều cung liên tiếp nhau. Đường cong thường có các đặc điểm sau: Độ dài của mỗi cung được giới hạn bởi 2 điểm neo. Tại mỗi điểm neo có 2 tiếp tuyến, hướng và độ […]

Read More
error: Content is protected !!