Sử dụng các chức năng về Path trong Adobe Illustrator CS6

Sử dụng các chức năng về Path trong Adobe Illustrator CS6

Chương trình cung cấp một số lệnh cho phép thao tác trực tiếp với các đường Bezier. Các lệnh này thuộc nhóm lệnh Object > Path.

AI_029

Lệnh Join (Ctrl + J)

Nối 2 đầu mút (endpoints) của một đường cong hở (opended path) để tạo thành một đường cong kín (closed path). Hoặc để nối 2 đầu mút hở của 2 đường path khác nhau.

Lệnh Average (Ctrl + Alt + J)

Cho phép gióng thẳng hàng các điểm neo được.

Lệnh Outline Stroke

Chuyển đổi đường viền (Stroke) của một path thành một đối tượng tô màu được (fill object) có cùng độ dày (weight) với đường viền ban đầu. Đây là lệnh mà bạn không nên quên khi convert file *.ai trước khi in.

Khi bạn vẽ hình vector ở kích thước A5, độ dày đường line khoảng 2pt có thể coi là khá dày. Nhưng khi bạn cứ để nguyên như vậy mà phóng to ra ở kích thước thật A2 thì 2pt sẽ rất mảnh, có thể làm hủy ý tưởng ban đầu của vector đó. Nếu bạn dùng lệnh Outline Stroke thì line này sẽ trở thành shape, có fill (nền) và stroke (viền) riêng, không còn những tính năng của line đơn thuần nữa nên cho dù phóng to ở kích thước nào thì line đó cũng sẽ tỉ lệ theo bố cục ban đầu.

Lệnh Offset Path

Dùng để tạo đường path mới đồng tâm và cách đều với một path có trước (nếu trị số Offset dương, đường path đồng tâm và cách đều bên ngoài. Nếu trị số Offset âm, đường path đồng tâm và cách đều bên trong đường path ban đầu).

Lệnh Simplify

Cho phép loại bỏ các điểm neo thừa trên đối tượng vẽ.
Bạn cẩn thận khi dùng lệnh này vì đối tượng có thể bị biến dạng một chút. (Homa rất hiếm khi dùng vì dù gì ảnh vector cũng rất nhẹ, thêm hay bỏ bớt vài điểm neo thì cũng không ảnh hưởng gì, điểm neo nhiều nhưng đặt đúng chỗ thì hình càng smooth ^ ^).

Lệnh Add Anchor Points

Cho phép thêm các điểm neo điều khiển nằm giữa 2 điểm neo đã có trên đường path. (Lệnh này nếu không dùng mà hình vẫn smooth chứng tỏ bạn đã lên level rồi đấy! ^ ^ Bí mật nằm ở sự tính toán điểm neo trước khi vẽ)

Lệnh Divide Object Below

Cho phép chọn một đối tượng trên cùng làm khuôn cắt các đối tượng giao nhau với đối tượng trên cùng thành nhiều phần rời rạc khác nhau.

Lệnh Split Into Grid

Cho phép chia một hay nhiều đối tượng được chọn thành một tập hợp các hình chữ nhật hay hình vuông được sắp xếp theo dòng và cột.

Lệnh Clean Up

Cho phép loại bỏ các điểm neo thừa trên bản vẽ và làm sạch bản vẽ.

Đường phức hợp (Compound Path)

Đường phức hợp (nên gọi là “đối tượng phức hợp“) là kết quả của các đối tượng đơn sau khi được kết hợp với nhau sẽ trở thành một đối tượng duy nhất, mà trong đó, các đối tượng con trở nên là đồng cấp, chồng chéo lên nhau tạo nên hiện tượng “cắt rỗng”.

Lệnh này chỉ áp dụng giữa các đối tượng vector.
Lệnh Object > Compound Path > Make (Ctrl +8) cho phép kết hợp các đối tượng thành đối tượng phức hợp.

ai_112

Quan sát trong hình minh họa trên, ta thấy: từ 3 đối tượng con riêng biệt, xếp chồng chéo lên nhau. Sau khi áp lệnh Compound Path thì được nhóm lại thành 1 đối tượng duy nhất. Điều đặc biệt là: phần giao nhau giữa các đối tượng con nằm trên so với 1 đối tượng con nằm dưới cùng sẽ bị rỗng, bằng chứng là ta thấy được nền xám bên dưới (Homasg gọi đây là hiện tượng “cắt rỗng”). Màu sắc của đối tượng phức hợp sẽ mang màu của đối tượng con nằm dưới cùng.

Lưu ý: Các đối tượng con trong đối tượng phức hợp Compound Path được bảo toàn. Để kiểm chứng điều này, các bạn click chuột phải vào đối tượng đã Compound > chọn Isolate Selected Compound Path > thử di chuyển các đối tượng con ta sẽ thấy: hiện tượng cắt rỗng là giả lập, thực chất nó không bị cắt xén gì cả, các đối tượng con vẫn giữ nguyên trạng ban đầu (chỉ có màu sắc là thay đổi).

Object > Compound path > Release dùng tách đối tượng phức hợp thành các đối tượng con (trở vềtrạng thái trước khi thực hiện lệnh Compound Path).


error: Content is protected !!