Các thao tác với layer trong Photoshop CS6 (Phần 1)

Các thao tác với layer trong Photoshop CS6 (Phần 1)

Chọn Layer:
Có nhiều cách:
Ÿ      – Click chuột trực tiếp trên Layer.
Ÿ      – R-click trực tiếp lên màn hình ảnh > Chọn tên Layer.
Ÿ      – Kiểm nhận chế độ “Auto select” (góc trái thanh đặc tính của Move tool, nằm dưới chữ Edit của thanh menu lệnh)
Ÿ      – Bấm giữ Ctrl và Click vào hình ảnh cần chọn.
Ÿ

Chọn một lúc nhiều Layer:

Click chọn 1 Layer trong Palette Layer > Bấm giữ Ctrl và tiếp tục Click chọn những Layer khác, hoặc chọn 1 Layer > Bấm giữ Shift và Click chọn Layer cuối cùng của nhóm muốn chọn.

Di chuyển Layer:
Có nhiều cách:
– Cách 1: Drag chuột (tức là thao tác click > nhấn giữ chuột trái > kéo > thả. ^ ^) trực tiếp trên Palette Layer. —> cách này dễ dàng, rất thường dùng.

– Cách 2: Chọn Layer muốn di chuyển thứ tự lớp > Menu Layer > Arrange:
Bring Forward (Ctrl + ] ) : Đưa Layer được chọn lên trên một lớp.
Send Backward (Ctrl + [ ) : Đưa Layer xuống dưới một lớp.
Bring to Front (Ctrl + Shift + ] ) : Đưa Layer lên lớp trên cùng.
Send to Back (Ctrl + Shift + [ ) : Đưa Layer xuống lớp trên cùng.
Reverse: đảo ngược layer (nó thường ở chế độ inactive nên Homa cũng không quan tâm lắm ^ ^)

Đổi tên Layer:
-Ÿ Click đúp chuột (click đôi/ double click) vào tên Layer hiện tại của Layer trong Palette Layer > nhập tên mới.
-Ÿ Click chuột phải vào Layer trong Palette Layer > Layer Properties > nhập tên mới.

Tạo Layer mới:
Ÿ – Click biểu tượng “Create a new Layer” (nút số 13 trong pallete layer) phía dưới Palette Layer.
Ÿ – Menu Layer > New > Layer (Ctrl + Shift + N).

Nhân đôi Layer:
Ÿ – Chọn Layer > Ctrl + J —> rất thường dùng
Ÿ – Chọn Layer > Chọn công cụ Move > Bấm giữ Alt + drag mouse.
Ÿ – Drag Layer muốn nhân đôi vào biểu tượng “Create a new Layer”
Ÿ – Click chuột phải vào Layer (Hoặc click trực tiếp menu Layer) > Duplicate Layer.

Xóa Layer:
Ÿ – Chọn 1 hoặc nhiều Layer > Bấm Delete.
Ÿ – Drag Layer muốn xóa vào biểu tượng thùng rác (nút số 14 trong pallete layer)

Khóa Layer:
PTS_029
Từ trái sang phải:
Ÿ Lock transparent pixels: Khóa các pixel trong suốt.
Ÿ Lock image pixels: Khóa không cho hiệu chỉnh trên hình ảnh.
Ÿ Lock position: Khóa không cho di chuyển.
Ÿ Lock all: Khóa tất cả mọi tác động trên Layer đó.


Các thao tác với Layer trong Adobe Illustrator CS6

Việc quản lý và thao tác với Layer trong chương trình dựa trên Palette Layer
– Để ẩn hay hiện Palette Layer có thể chọn trong menu lệnh Window hoặc nhấn phím tắt F7.

AI_010 edited

Giải thích chức năng các nút được đánh số:

1. Ẩn/ Hiện layer.

2. Khóa layer. Khi icon này hiển thị tại layer nào thì mọi tác động đều không ảnh hưởng gì đến các đến tượng nằm trong layer đó. Ngoại trừ nút số 1 trên. ^ ^

3. Màu sắc đại diện cho layer, nó cũng quy định màu của khung chọn của tất cả đối tượng thuộc layer đó.

4. Icon xem qua các đối tượng trong layer, dù rất nhỏ nhưng nhìn là biết ngay.

5. Tên layer. Click đúp chuột vào tên này để đổi tên layer tùy ý.

6. Tôi gọi đây là nút tác động hàng loạt. Click vào nó tức là bạn đang chọn tất cả đối tượng có trong layer này. Nhấn giữ chuột trái vào ô vuông ngay bên cạnh (cùng màu đại diện của layer), rê chuột là bạn có thể di chuyển hàng loạt đối tượng trong layer này đến layer khác.

7. Click để hiển thị các lệnh con của palette layer như hình dưới đây.

AI_011

8. Xóa layer. Có 2 cách để xóa 1 layer: Cách 1: Chọn layer cần xóa rồi click vào icon này. Cách 2: Nhấn giữ chuột trái vào layer cần xóa và di chuyển chuột đến icon này.

9. Tạo layer mới.

10. Hiển thị các nhóm đối tượng con nằm trong layer dưới dạng các lớp.

11. Gán layer đó là mặt nạ và bị che bởi layer khác.

12. Tìm layer dựa theo tên layer.

Các thao tác này đều có thể thực hiện trực tiếp trên Palette Layer.

– Chú ý: Mỗi Layer có thể chứa không giới hạn số lượng các đối tượng con.


error: Content is protected !!