Tag Archives: xóa layer

Các thao tác với Layer trong Photoshop (Phần 2)

Xóa Layer:
Chọn 1 hoặc nhiều Layer > Bấm Delete.
Drag Layer muốn xóa vào biểu tượng thùng rác (nút số 14 trong minh họa phần 1)

Khóa Layer:

Từ trái sang phải:
– Lock transparent pixels: Khóa các pixel trong suốt.
– Lock image pixels: Khóa không cho hiệu chỉnh trên hình ảnh.
– Lock position: Khóa không cho di chuyển.
– Lock all: Khóa tất cả mọi tác động trên Layer đó.

Canh hàng (Gióng hàng) Layer:
– Chọn các Layer muốn canh hàng.
– Menu Layer > Align

Hoặc chọn công cụ Move, sau đó chọn kiểu canh hàng trên thanh đặc tính

Chọn kiểu canh hàng:
– Align Top Edges : Canh bằng nhau trên đỉnh.
– Align Vertical Centers : Canh giữa theo phương dọc.
– Align Bottom Edges : Canh bằng nhau dưới đáy.
– Align Left Edges : Canh trái.
– Align Horizontal Centers : Canh giữa theo phương ngang.
– Align Right Edges : Canh phải.

Phân phối đều các Layer (Distribute):
– Chọn các Layer muốn phân phối đều.
– Menu Layer > Distribute

hoặc chọn công cụ Move, sau đó chọn kiểu phân phối trên thanh đặc tính

Chọn kiểu phân phối cần thiết.

Lưu ý: Giống như chức năng Distribute Objects trong Adobe Illustrator, mặc dù trên danh nghĩa là phân phối đều, nhưng chúng chỉ thực sự đều đối với các đối tượng có kích thước bằng nhau. Còn những đối tượng kích thước khác nhau thì khi phân phối, khoảng cách giữa chúng nhìn cũng khác nhau. Vì chương trình căn cứ vào tâm đối tượng để phân phối mà.

Palette Layer trong Photoshop

Palette Layer (F7):

Nút số 1: Opacity: Độ trong suốt (độ mờ đục) của Layer.

Nút số 2: Fill: Độ trong suốt của các Pixel màu (không kể màu do hiệu ứng Layer Style tạo ra).

Nút số 3: Blending Mode (chế độ hòa trộn lớp).

Nút số 4: Các chế độ khóa Layer.

Nút số 5: Ẩn / Hiện Layer.

Nút số 6: Ô ảnh hiển thị trước.

Nút số 7: Lớp nền Background (mặc định là không di chuyển được).

Nút số 8: Liên kết các Layer được chọn.

Nút số 9: Add a Layer Style: Hiệu ứng trên Layer.

Nút số 10: Add a mask: Tạo một lớp mặt nạ mới.

Nút số 11: Create a new fill or adjustment Layer: Phủ lên đối tượng một lớp màu hay một lớp hiệu chỉnh mới.

Nút số 12: Create a new Group: Tạo một group mới (thư mục chứa các Layer con bên trong).

Nút số 13: Tạo một Layer mới.

Nút số 14: Xóa Layer, xóa hiệu ứng, xóa mặt nạ…

Các thao tác với Layer trong Illustrator

Layer (lớp) là đối tượng chứa nhiều đối tượng bên trong, hiểu nôm na như trong lớp có rất nhiều học sinh vậy.

Việc quản lý và thao tác với Layer trong chương trình dựa trên Palette Layer

Để ẩn hay hiện Palette Layer có thể chọn trong menu lệnh Window hoặc nhấn phím tắt F7.

Click vào nút menu con góc trên cùng bên phải để xem các lệnh:

Các thao tác thông dụng với Layer :

  • Tạo (thêm) mới layer: vào menu con -> chọn New Layer hoặc click vào nút New Layer bên dưới cùng của palette.
  • Xóa Layer hiện hành: chọn layer cần xóa -> vào menu con -> chọn Delete Selection hoặc click / kéo xuống icon thùng rác góc dưới cùng bên phải của palette.
  • Nhân bản (copy) layer: vào menu con -> chọn Duplicate “Layer…”
  • Đổi tên layer: double-click vào tên layer cần đổi rồi gõ lại.
  • Di chuyển sắp xếp Layer: drag chuột (nhấn giữ chuột trái và kéo) trên layer cần di chuyển đến đúng vị trí cần thì buông chuột trái ra.

Chú ý: Mỗi Layer sẽ được ký hiệu bằng một màu khác nhau thể hiện bằng 1 vạch dọc kế bên tên layer và nút hình vuông nhỏ bên phải tên layer (sát mép phải thanh trượt palette). Màu của Layer sẽ trùng với màu khung chọn (bounding box) vả frame của đối tượng trên tài liệu. Mỗi Layer có thể chứa rất nhiều đối tượng.

  • Di chuyển các đối tượng giữa các Layer: bên phải tên layer luôn có 1 nút tròn, bạn click vào nút này là có thể chọn được tất cả các đối tượng trong layer đó rồi drag chuột di chuyển sang layer khác hoặc xóa. Bạn cũng có thể chọn vài đối tượng cần di chuyển (có thể thuộc 1 hoặc nhiều layer) sau đó drag chuột tại nút này để di chuyển.
  • Bên trái của tên layer có biểu tượng hình con mắt để ẩn/ hiện các đối tượng trong layer. Kế bên là biểu tượng ổ khóa, click vào để mở hoặc khóa layer. Muốn khóa tất cả layer thì vào menu con -> chọn Lock All Layers.

Đó là những thao tác thường gặp. Layer trong Photoshop gần như là biểu tượng của cách hoạt động, nhưng trong Illustrator thì chỉ là tính năng hỗ trợ quản lý đối tượng. Nhưng nó cũng đặc biệt hữu dụng trong một số trường hợp, Homa sẽ đề cập vào những bài sau.