Xác lập các thông số cơ bản trong Adobe Illustrator CS6

Xác lập các thông số cơ bản trong Adobe Illustrator CS6

Xác lập các thông số

Để xác lập các thông số cơ bản thực hiện sau:
– Chọn lệnh Edit > Preferences > General (Ctrl + K). Chọn hộp thoại chưa thành phần cần xác lập. Sau đó chọn các thành phần cần xác lập.
AI_004

Menu bên phải chứa những tùy chọn của từng câu lệnh trong menu bên trái.

+ Selection & Anchor Display: Các xác lập cơ bản cho thao tác với điểm neo.
+ Type: Xác lập các thông số cơ bản cho thao tác với văn bản.
+ Units & Display Performance: Xác lập thông số cho đơn vị và hiển thị đối tượng.
+ Grids & Guides: Xác lập các thông số hiệu chỉnh lưới, đường dẫn.
+ Smart Guides & Slices: Xác lập các thông số cơ bản cho chế độ bắt dính và Slices.
+ Dictionary & Hyphenation: Các xác lập cho dấu cách khi thao tác với văn bản.
+ Plug-in & Scratch Disks: Các xác lập cho hiệu ứng và ổ đĩa.
+ User Interface: Xác lập thông số cho giao diện làm việc
+ File Handling & Clipboard: Các xác lập cho bộ nhớ tạm.
+ Appearance of Black: Các xác lập cho màu đen khi in ấn tài liệu

Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của guides tại câu lệnh Guides & Grid; Tùy chỉnh màu sắc giao diện trở nên sáng hơn tại User Interface; Thay đổi đơn vị cho viền và toàn trang giấy trong Units; Điều chỉnh thông số của từng cái bấm phím lên, xuống, trái phải tại General > Keyboard Increment… và nhiều tùy chọn khác.

Thông thường, chúng ta nên giữ nguyên mặc định.

Xác lập thước – lưới và đường dẫn

– Để hiển thị thước chọn lệnh Show/Hide Rules (Ctrl + R)
– Các đường dẫn Guides được kéo trực tiếp từ thước ra. Chọn lệnh View -> Guides để chọn các chế độ cho đường dẫn.

AI_006
– Để hiển thị lưới vẽ chọn lệnh View -> Show Grids
– Chức năng Smart Guides cho phép thực hiện chế độ bắt dính và hiển thị chú thích.
– Các chức năng Snap cho phép chọn chế độ hít vào lưới hay điểm neo.
– Để hiệu chỉnh các lưới vẽ hay đường dẫn chọn lệnh Grids & Guides thuộc hộp thoại Preferences.

AI_007

Thu, phóng và di chuyển màn hình

– Để thu phóng màn hình có thể thực hiện các thao tác:
Sử dụng bộ phím tắt:

Ctrl + phím (dấu +): phóng to

Ctrl + phím (dấu -): thu nhỏ

Ctrl + phím số 0: toàn màn hình.

Sử dụng công cụ Zoom AI_009 (nhấm phím Alt để đổi trạng thái)

Hoặc nhập tỷ lệ thu phóng chính xác vào thanh trạng thái (góc dưới trái màn hình)
– Để dịch chuyển màn hình thực hiện các thao tác:
+ Sử dụng thao tác nhấn giữ phím Space Bar (thanh khoảng trắng) và rê chuột
+ Sử dụng hai thanh trượt hoặc công cụ

Hand Tool

– Lưu ý: Ngoài các chế độ hiển thị thông thường như trên. Menu lệnh Window > Workspace còn cung cấp một số lệnh cho phép chọn các dạng hiển thị màn hình làm việc.

AI_109


6 Comments

lê hà thọ

October 11, 2016 at 11:41 am

nếu muốn đặt mặc định khi mở tài liệu mới thì luôn là một thông số ta phải làm thế nào? thí dụ như lúc nào bấm file>new thì luôn là một tài liệu với mẫu giấy là A4, hướng ngang….

  homasg

  October 11, 2016 at 12:00 pm

  Bạn vào File > Save as Template…
  Khi cần dùng thì File > New, rồi chọn Template > mở Template đã lưu.

tranmaluan

April 16, 2017 at 11:30 am

Bạn ơi sao phím tắt Ctrl+1 và Ctrl + 0 của mình lại không dùng đc nhỉ. lúc mới bật lên thì được dùng một tí ấn hoài mà ko đc.

  homasg

  April 17, 2017 at 1:18 pm

  Kiểm tra bàn phím và Keyboard Shortcuts nha bạn.

tungxen

July 27, 2018 at 10:24 am

Điều chỉnh thông số của phím di chuyển ntn ban ,,, tk

  homasg

  August 9, 2018 at 10:48 am

  Bạn vào Edit > Preferences > General > gõ thông số bước nhảy của phím mũi tên trong Keyboard Increment.

Leave a Reply

error: Content is protected !!