Xác lập các thông số cơ bản trong Adobe Illustrator CS6

 • 4

Xác lập các thông số cơ bản trong Adobe Illustrator CS6

Xác lập các thông số

Để xác lập các thông số cơ bản thực hiện sau:
– Chọn lệnh Edit > Preferences > General (Ctrl + K). Chọn hộp thoại chưa thành phần cần xác lập. Sau đó chọn các thành phần cần xác lập.
AI_004

Menu bên phải chứa những tùy chọn của từng câu lệnh trong menu bên trái.

+ Selection & Anchor Display: Các xác lập cơ bản cho thao tác với điểm neo.
+ Type: Xác lập các thông số cơ bản cho thao tác với văn bản.
+ Units & Display Performance: Xác lập thông số cho đơn vị và hiển thị đối tượng.
+ Grids & Guides: Xác lập các thông số hiệu chỉnh lưới, đường dẫn.
+ Smart Guides & Slices: Xác lập các thông số cơ bản cho chế độ bắt dính và Slices.
+ Dictionary & Hyphenation: Các xác lập cho dấu cách khi thao tác với văn bản.
+ Plug-in & Scratch Disks: Các xác lập cho hiệu ứng và ổ đĩa.
+ User Interface: Xác lập thông số cho giao diện làm việc
+ File Handling & Clipboard: Các xác lập cho bộ nhớ tạm.
+ Appearance of Black: Các xác lập cho màu đen khi in ấn tài liệu

Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của guides tại câu lệnh Guides & Grid; Tùy chỉnh màu sắc giao diện trở nên sáng hơn tại User Interface; Thay đổi đơn vị cho viền và toàn trang giấy trong Units; Điều chỉnh thông số của từng cái bấm phím lên, xuống, trái phải tại General > Keyboard Increment… và nhiều tùy chọn khác.

Thông thường, chúng ta nên giữ nguyên mặc định.

Xác lập thước – lưới và đường dẫn

– Để hiển thị thước chọn lệnh Show/Hide Rules (Ctrl + R)
– Các đường dẫn Guides được kéo trực tiếp từ thước ra. Chọn lệnh View -> Guides để chọn các chế độ cho đường dẫn.

AI_006
– Để hiển thị lưới vẽ chọn lệnh View -> Show Grids
– Chức năng Smart Guides cho phép thực hiện chế độ bắt dính và hiển thị chú thích.
– Các chức năng Snap cho phép chọn chế độ hít vào lưới hay điểm neo.
– Để hiệu chỉnh các lưới vẽ hay đường dẫn chọn lệnh Grids & Guides thuộc hộp thoại Preferences.

AI_007

Thu, phóng và di chuyển màn hình

– Để thu phóng màn hình có thể thực hiện các thao tác:
Sử dụng bộ phím tắt:

Ctrl + phím (dấu +): phóng to

Ctrl + phím (dấu -): thu nhỏ

Ctrl + phím số 0: toàn màn hình.

Sử dụng công cụ Zoom AI_009 (nhấm phím Alt để đổi trạng thái)

Hoặc nhập tỷ lệ thu phóng chính xác vào thanh trạng thái (góc dưới trái màn hình)
– Để dịch chuyển màn hình thực hiện các thao tác:
+ Sử dụng thao tác nhấn giữ phím Space Bar (thanh khoảng trắng) và rê chuột
+ Sử dụng hai thanh trượt hoặc công cụ

Hand Tool

– Lưu ý: Ngoài các chế độ hiển thị thông thường như trên. Menu lệnh Window > Workspace còn cung cấp một số lệnh cho phép chọn các dạng hiển thị màn hình làm việc.

AI_109


4 Comments

lê hà thọ

October 11, 2016 at 11:41 am

nếu muốn đặt mặc định khi mở tài liệu mới thì luôn là một thông số ta phải làm thế nào? thí dụ như lúc nào bấm file>new thì luôn là một tài liệu với mẫu giấy là A4, hướng ngang….

  homasg

  October 11, 2016 at 12:00 pm

  Bạn vào File > Save as Template…
  Khi cần dùng thì File > New, rồi chọn Template > mở Template đã lưu.

tranmaluan

April 16, 2017 at 11:30 am

Bạn ơi sao phím tắt Ctrl+1 và Ctrl + 0 của mình lại không dùng đc nhỉ. lúc mới bật lên thì được dùng một tí ấn hoài mà ko đc.

  homasg

  April 17, 2017 at 1:18 pm

  Kiểm tra bàn phím và Keyboard Shortcuts nha bạn.

Leave a Reply

error: Content is protected !!