Biến dạng đối tượng trong Illustrator

Homasg

Các chế độ uốn cong (Wrap)
Các chức năng trong hộp thoại Wrap cho phép làm biến dạng tức thời các đối tượng chọn. Để làm biến dạng đối tượng thực hiện thao tác:

 • Chọn đối tượng muốn thực hiện hiệu ứng uốn cong.
 • Chọn menu Effects > Wrap > chọn kiểu uốn cong thích hợp.
 • Thay đổi các thông số sao cho thích hợp.

Chú ý các thông số:

 • Style: chọn kiểu biến dạng.
 • Bend: cường độ biến dạng.
 • Distortion: xác định biến dạng theo chiều dọc hay ngang.

Các chế độ Envelope:
Cho phép làm biến dạng đối tượng chọn theo các dạng đường bao bất kì. Chọn các đối tượng cần biến dạng và chọn một trong các lệnh:

 • Object > Envelope Distor > Make with Wrap (Ctrl + Alt + Shift + W): làm biến dạng tức thời đối tượng theo các định dạng đã trình bày trên, theo chế độ Wrap.
 • Object > Envelope Distor > Make with Mesh (Ctrl + Alt + M): làm biến dạng đối tượng bằng cách áp một lưới điều khiển và thực hiện biến dạng thông qua các thao tác điều khiển lưới (tương tự lưới tô màu Mesh Fill).
 • Object > Envelope Distor > Make with Top Object (Ctrl + Alt + C): làm biến dạng đối tượng theo một đường path được tạo trước.
 • Để hiệu chỉnh một đối tượng đã được áp Envelope, chọn các lệnh sau:
  Object > Envelope Distor > Release: hủy bỏ thuộc tính Envelope và trả đối tượng về trạng thái ban đầu.
  Object > Envelope Distor > Expand: hủy bỏ thuộc tính Envelope và chuyển các đối tượng thành các đối tượng diều khiển thông thường.
  Object > Envelope Distor > Edit Content (Ctrl + Shift + V): cho phép hiệu chỉnh trực tiếp trên các đối tượng đã áp Envelope. Sau khi hiệu chỉnh cần chọn lệnh Object > Envelope Distor > Edit Envelope để kết thúc thao tác hiệu chỉnh.

Các công cụ Liquify
Cho phép thực hiện các biến dạng đối tượng trực tiếp bằng công cụ:

 • Công cụ Width Tool (Shift +W): công cụ này mở rộng đường path, đường viền của đối tượng, làm cho nó “mập” hơn.
 • Công cụ Wrap (Shift + R): công cụ này “nặn” đối tượng theo chiều di chuyển của con trỏ, như thể đối tượng được làm bằng đất sét.
 • Công cụ Twirl: công cụ này “cuộn”, “xoáy” (twirl) đối tượng.
 • Công cụ Pucker: công cụ này “làm xẹp”, “làm xì hơi” (deflate) một đối tượng bằng cách dịch chuyển các điểm neo về phía cursor. (cái này áp dụng trong vẽ cánh hoa cũng rất hay nha, không tốn nhiều công sức ^ ^ )
 • Công cụ Bloat: công cụ này “bơm phồng” (inflate) một đối tượng bằng cách dịch chuyển các điểm neo ra xa cursor.
 • Công cụ Scallop: công cụ này thêm các chi tiết dạng tròn (smooth) vào các outline của đối tượng.
 • Công cụ Crystallize: công cụ này thêm các chi tiết dạng nhọn (spike) vào các outline của đối tượng.
 • Công cụ Wrinkle: công cụ này để tạo các “nếp nhăn” (wrinkle) cho các đối tượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!