Biến đổi đối tượng – Transform trong Photoshop

Homasg

Vào Menu Edit > Transform

Scale: Phóng to thu nhỏ đối tượng được chọn.

Rotate: Xoay đối tượng.

Skew: Kéo xiên đối tượng.

Distort: Biến dạng đối tượng.

Perspective: Biến dạng đối tượng theo phối cảnh.

Warp: Biến dạng đối tượng tự do theo phối cảnh (kể cả các phối cảnh có độ cong như áp nhãn cho chiếc hộp, …) bằng cách hiệu chỉnh các node và tay nắm (handle).

Rotate 180: Xoay đối tượng 180

Rotate 90CW: Xoay đối tượng 90 độ theo chiều kim đồng hồ.

Rotate 90CCW: Xoay đối tượng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.

Flip Horizontal: Lật đối xứng đối tượng theo chiều ngang.

Flip Vertical: Lật đối xứng đối tượng theo chiều dọc.

Mẹo: Free transform (Ctrl + T): Biến hình tự do.

Click chuột phải để chọn chế độ trên giống như trong menu Edit hoặc kết hợp bấm phím Ctrl và đặt trỏ ở các góc để biến dạng, skew,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!