Các công cụ tô vẽ dạng đầu cọ Brush trong Photoshop

Homasg

Nhóm cọ Brush

Brush Tool

Brush là công cụ tô vẽ bằng màu foreground với nét cọ đa dạng (hiệu chỉnh từ 2 cái bảng: palette Brush và Brush Presets).

Pencil Tool:

Công cụ dùng để vẽ nét sắc, mảnh.

Color Replacement Tool

Sử dụng để thay thế màu sắc trên hình ảnh với tông màu Foreground.
Ví dụ: Ta có hình gốc như vầy:

với thông số và màu foreground thế này:

Ta có kết quả:

Bạn biết tôi đổi màu cái bong bóng nào chứ? ^ ^

Mixer Brush Tool

Hòa trộn màu Foreground và Background cho ra một màu trung tính theo thông số trên thanh đặc tính.

Thao tác:
Trong phần này, tôi sẽ tóm tắt lại những thao tác và những phím tắt thường xuyên phối hợp với Brush khi vẽ, nó gần như quyết định tốc độ của bạn.
Phím ] : tăng kích thước đầu cọ.
Phím [ : giảm kích thước đầu cọ.
Ctrl + Space bar: phóng to.
Ctrl + Phím “+” (hoặc phím “-“): Phóng to / thu nhỏ.
Ctrl + phím “0”: nhìn tổng thể trang làm việc.
Phím X: thay đổi qua lại màu foreground và background.
Phím V: công vụ chọn.
Phím E: eraser (xóa)
Phím B: cọ Brush.
Ctrl + T: Transform.
Và còn Opacity nữa, nó không có phím tắt nên bạn cần nhìn nhanh lên thanh đặc tính.
Toàn lệnh quen thuộc đã gặp ở những bài trước, khẳng định không làm khó bạn đâu. ^ ^

Nhóm công cụ tẩy xóa

  • Eraser Tool : Xóa các pixel hình ảnh của Layer hoặc xóa màu mặt (foreground) của lớp nền (thấy màu background).
  • Background Eraser Tool : Xóa các pixel hình ảnh để trả về màu trong suốt (kể cả Layer lẫn background).
  • Magic Eraser Tool : Tẩy xóa nền theo vùng màu tương đồng.

Nhóm History Brush

  • History Brush Tool: Công cụ phục hồi hình ảnh trở về trạng thái ban đầu.
  • Art History Brush Tool: Cọ vẽ nghệ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!