Các công cụ vẽ hình học cơ bản trong Illustrator (Phần 1)

Homasg

Trước khi bắt đầu, có một điều bạn cần lưu ý chung thế này: tất cả công cụ trong hộp công cụ (Tool box) mà có dấu mũi tên tam giá nhỏ góc dưới cùng bên phải tức là bên trong nó còn chứa những công cụ khác đồng dạng, gọi là nhóm công cụ.

Chẳng hạn như khi ta nhấn giữ chuột trái trên nhóm công cụ hình học cơ bản thuộc
Rectangle, giữ khoảng 1-2 giây sẽ thấy xuất hiện list các công cụ chung nhóm.

Theo thứ tự từ trên xuống, lần lượt là:

Công cụ Rectangle Tool (M):

 • Tính chất: Cho phép vẽ hình chữ nhật hoặc hình vuông
 • Thao tác:
  Chọn công cụ, nhấp và rê chuột để vẽ tạo đối tượng.
  Nhấn giữ kèm phím Shift để vẽ hình vuông và phím Alt để vẽ hình đều từ tâm.
  Ngoài ra có thể chọn công cụ và nhấp chuột tại vị trí cần vẽ. Xác lập các thông tin về chiều rộng Width và chiều cao Height của đối tượng vào hộp thoại, chương trình sẽ tạo đối tượng chính xác theo các thông tin đã nhập.

Công cụ Rounded Rectangle Tool

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ tạo hình chữ nhật hay hình vuông bo góc.
 • Thao tác:
  Chọn công cụ, nhấp và rê chuột để vẽ tạo đối tượng.
  Nhấn giữ kèm phím Shift để vẽ hình vuông và phím Alt để vẽ hình bo góc từ tâm.
  Trong khi thao tác vẽ nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm độ bo tròn.
  Ngoài ra có thể chọn công cụ và nhấp chuột tại vị trí cần vẽ. Xác lập các thông tin về đối tượng vào hộp thoại, chương trình sẽ tạo đối tượng chính xác theo các thông tin đã nhập trong hộp thoại.

Công cụ Ellipse Tool (L)

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ tạo hình đa giác.
 • Các thao tác tương tự như thao tác vẽ với công cụ Rectangle Tool.
 • Chú ý một số thao tác sau:
  Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để vẽ hình đa giác đều nhưng cố định cạnh đáy của đa giác nằm ngang.
  Trong khi thao tác vẽ nhấn giữ phím mũi tên xuống trên bàn phím để tăng giảm số đỉnh của đa giác.

Công cụ Star Tool

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ tạo hình sao.
 • Các thao tác tương tự các công cụ trên
 • Chú ý một số thao tác khác như sau:
  Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để vẽ hình ngôi sao thẳng đứng.
  Trong khi vẽ nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trên bàn phím để tăng hoặc giảm số đỉnh của ngôi sao.
  Trong khi vẽ nhấn giữ phím Ctrl và rê chuột để giữ bán kính đường tròn trong không thay đổi.

Tương tự đối với công cụ Polygon Tool giữ phím Shift và rê chuột để vẽ một hình đa giác nằm ngay ngắn. Trong khi vẽ nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trên bàn phím để tăng hoặc giảm số cạnh của đa giác.

Công cụ Flare Tool:

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ một đối tượng bao gồm các thành phần; Một tâm (center), một quầng sáng (halo), các tia (rays) và các vòng (rings).
 • Thao tác: Để tạo đốm sáng chọn công cụ rồi nhấp chuột vào trang bản vẽ để định tâm, sau đó kéo chuột để xác định độ lớn của quầng sáng halo và các tia.
 • Chú ý một số phím tắt sau đây:
  Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để vẽ nhưng cố định góc của các tia.
  Nhấn giữ Ctrl và rê chuột để giữ bán kính trong của halo không thay đổi.
  Trong khi vẽ nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trên bàn phím để tăng giảm số tia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!