Các công cụ vẽ hình học cơ bản trong Illustrator (Phần 2)

Homasg

Ở phần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nhóm công cụ Line:

Từ trên xuống, lần lượt là:

Công cụ Line Segment Tool :

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ các đoạn thẳng.
 • Thao tác: Chọn công cụ, nhấp và rê chuột trên bản vẽ để vẽ tạo đối tượng.
 • Chú ý các phím tắt:
  Nhấn giữ phím Alt và rê chuột để vẽ đường thẳng nhưng mở rộng đường thẳng ra cả 2 phía của điểm đầu.
  Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để đường thẳng nghiêng đi 1 góc là bội số của 450.

Công cụ Arc Tool:

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ đường cong (cung).
 • Thao tác: Chọn công cụ, nhấp và rê chuột trên bản vẽ để vẽ tạo đối tượng.
 • Chú ý các phím tắt:
  Nhấn giữ phím Alt và rê chuột để vẽ 1 cung và mở rộng cung ra cả 2 phía của điểm đầu.
  Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để vẽ cung tròn.
  Nhấn giữ phím C để đổi cung mở (opened arc) thanh cung đóng (closed arc) và ngược lại.
  Nhấn giữ phím F (flip) để lấy đối xứng cung qua đường thẳng nối điểm đầu và điểm cuối của cung.
  Nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trên bàn phím để tăng hoặc giảm góc của cung.

Công cụ Spiral Tool:

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ hình xoắn ốc.
 • Thao tác: Chọn công cụ, nhấp và rê chuột trên bản vẽ để vẽ tạo đối tượng.
 • Chú ý các phím tắt:
  Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để vẽ đường xoắn ốc nhưng điểm cuối của đường xoắn ốc nắm trên góc có số đo là bội số của 450.
  Trong khi vẽ nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trên bàn phím để tăng giảm số đoạn của đường xoắn ốc.

Công cụ Rectangular Grid Tool:

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ tạo một lưới gồm các hình chữ nhật hoặc hình vuông. (Cái này hữu dụng khi vẽ table)
 • Thao tác: Nhấp và rê chuột trên bản vẽ đễ tạo đối tượng.
 • Chú ý các phím tắt:
  Nhấn giữ phím Alt và rê chuột để vẽ lưới xuất phát từ tâm.
  Nhấn giữ phím Shift và rê chuột để vẽ đường lưới vuông.
  Trong khi vẽ nhấn giữ phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trên bàn phím để tăng hoặc giảm số đường kẻ ngang của lưới.
  Trong khi vẽ nhấn giữ phím mũi tên qua phải hoặc mũi tên qua trái trên bàn phím để tăng hoặc giảm số đường kẻ dọc của lưới.
  Trong khi vẽ nhấn giữ các phím F, V, X, C trên bàn phím để tập trung các đường kẻ ngang hặc dọc của lưới về phía dưới, phía trên, bên trái hay bên phải.

Công cụ Polar Grid Tool:

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ tạo một lưới bao gồm nhiều elip đồng tâm.
 • Thao tác và các phím tắt tương tự công cụ Rectangular Grid.
  Cái này tuy không thông dụng nhưng khá thú vị. Nếu bạn có hứng thú thì hãy thử vọc hộp tùy chọn của nó nhé! Cứ thoải mái tìm hiểu, sẽ có lúc bạn dùng tới nó đấy. ^ ^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!