Các phép biến đổi đối tượng trong Illustrator

Homasg

Di chuyển đối tượng
Thực hiện các thao tác sau:
Sử dụng công cụ chọn đối tượng và dịch chuyển sang vị trí khác.
Để khống chế di chuyển theo phương ngang hay phương dọc mà không bị xiên xéo, nhấn giữ kèm phím Shift. Nhấn giữ kèm phím Alt để sao chép thành đối tượng mới sau khi di chuyển.

Xoay đối tượng
Thực hiện các thao tác sau:
Chọn đối tượng cần thao tác.
Chọn biểu tượng Rotate Tool (R)

Nhấp chuột tại điểm muốn làm tâm xoay (mặc định tâm xoay sẽ trùng với tâm đối tượng), nhấn giữ và xoay đối tượng.
Để xoay đối tượng chính xác nhấp đúp vào công cụ, hoặc nhấn giữ phím Alt và nhấp chuột vào vị trí muốn làm tâm xoay.

Co giãn đối tượng
Thực hiện các thao tác:
Chọn đối tượng
Chọn công cụ Scale Tool (S)

và thực hiện tương tự khi xoay đối tượng.

Lật đối xứng đối tượng
Thực hiện các thao tác:
Chọn đối tượng
Chọn công cụ Reflect Tool (O)

và thực hiện các thao tác tương tự khi xoay đối tượng.

Kéo xiên đối tượng
Thực hiện các thao tác:
Chọn đối tượng.
Sử dụng công cụ Shear Tool

và thực hiện các thao tác tương tự khi xoay đối tượng.

Tất cả những chức năng trên đều có thể thực hiện chính xác bằng hộp lệnh riêng của nó (Mở hộp lệnh bằng cách click đôi chuột vào biểu tượng đó.) VD: hộp lệnh Reflect Tool (O) với những câu lệnh đơn giản có biểu tượng mô tả.

Công cụ Free Transform (E)
Công cụ này cho phép thực hiện cùng lúc các phép biến đổi di chuyển, quay và làm nghiêng đối tượng… Với công cụ này chỉ có thể biến đổi tự do mà không thể dùng hộp thoại để thực hiện chính xác được.

Palette Transform
Palette Transform cho phép thực hiện các thao tác một cách trực tiếp và chính xác trên đối tượng được chọn. Để thực hiện các phép biến đổi, chọn Window > Transform (Shift + F8), sau đó xác lập các thông số cho phép biến đổi trên Palette.

Biểu tượng (Khóa):

chỉ cần nhập 1 thông số W hoặc H thì cái còn lại tự động co dãn tỉ lệ theo.

Biểu tượng (Mở khóa):

tùy ý nhập thông số W và H. 2 thông số đều không có sự liên quan tỉ lệ nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!