Các thao tác về Text trong Photoshop

Homasg

Các kiểu text:

– Horizontal Type Tool : Công cụ tạo văn bản ngang.
– Vertical Type Tool : Công cụ tạo văn bản dọc.
– Horizontal Type Mask Tool : Công cụ tạo văn bản ngang với hình thức là vùng chọn.
– Vertical Type Mask Tool : Công cụ tạo văn bản dọc với hình thức là vùng chọn.

Định dạng Text:
Sử dụng thanh đặc tính

Hầu như không có gì xa lạ nhỉ?! Từ trái sang phải, lần lượt là:

 • Định hướng ngang/dọc cho chuỗi kí tự
 • Font
 • Kiểu chữ (bold, Italic,… )
 • Kích thước chữ
 • Uốn cong khối/ chuỗi kí tự
 • Canh lề
 • Màu chữ
 • Biến dạng khối/ chuỗi kí tự
 • Mở palette Paragraph
 • 2 nút nằm riêng biệt bên ngoài là bỏ chọn / kiểm chọn định dạng vừa thao tác.

Sử dụng Palette Charater

 • Leading : Khoảng cách dòng
 • Kerning : Khỏng cách giữa hai ký tự.
 • Tracking : Khoảng cách giữa các từ
 • Vertically Scale : Co giãn văn bản theo chiều dọc
 • Horizontally Scale : Co giãn văn bản theo chiều nagng.
 • Set the baseline Shift : Khoảng cách với đường nền ban đầu.

Và một vài tùy chọn khác, icon cũng thể hiện khá rõ tính năng, bạn có thể áp dụng theo nhu cầu.

Uốn cong Text
– Chọn lớp chữ.
– Thực hiện một trong hai cách:

Chọn công cụ Type, nhấp vào biểu tượng Create Warped Text trên thanh đặc tính. Click chuột phải ngay layer text đó > chọn Warp Text… Hoặc vào menu Type > Warp Text…

Chọn kiểu uốn cong
Chương trình cấp cho bạn 15 kiểu uốn cong, theo chiều ngang (horizontal) hoặc chiều dọc (vertical) và 3 thông số tùy chỉnh:

 • Bend (độ cong)
 • Horizontal Distortion (biến dạng chiều ngang)
 • Vertical Distortion (biến dạng chiều dọc).

Ví dụ: Chỉ cần kết hợp 3 thông số, dãy kí tự sẽ có dạng thế này:

Đừng quên nhấn nút OK sau mỗi điều chỉnh.

Ngoài ra, còn có thể uốn cong Text bằng cách cho Text chạy theo đường Path.
Thao tác:

 • Tạo đường Path.
 • Chọn công cụ Text > Rê chuột lên đường path > thấy biểu tượng chuột (text tool) thay đổi > click cho dấu nháy xuất hiện rồi nhập kí tự.
 • Chúng ta có thể hiệu chỉnh Text trên đường Path bằng công cụ Direct selection tool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!