Các thao tác với Layer trong Illustrator

Homasg

Layer (lớp) là đối tượng chứa nhiều đối tượng bên trong, hiểu nôm na như trong lớp có rất nhiều học sinh vậy.

Việc quản lý và thao tác với Layer trong chương trình dựa trên Palette Layer

Để ẩn hay hiện Palette Layer có thể chọn trong menu lệnh Window hoặc nhấn phím tắt F7.

Click vào nút menu con góc trên cùng bên phải để xem các lệnh:

Các thao tác thông dụng với Layer :

  • Tạo (thêm) mới layer: vào menu con -> chọn New Layer hoặc click vào nút New Layer bên dưới cùng của palette.
  • Xóa Layer hiện hành: chọn layer cần xóa -> vào menu con -> chọn Delete Selection hoặc click / kéo xuống icon thùng rác góc dưới cùng bên phải của palette.
  • Nhân bản (copy) layer: vào menu con -> chọn Duplicate “Layer…”
  • Đổi tên layer: double-click vào tên layer cần đổi rồi gõ lại.
  • Di chuyển sắp xếp Layer: drag chuột (nhấn giữ chuột trái và kéo) trên layer cần di chuyển đến đúng vị trí cần thì buông chuột trái ra.

Chú ý: Mỗi Layer sẽ được ký hiệu bằng một màu khác nhau thể hiện bằng 1 vạch dọc kế bên tên layer và nút hình vuông nhỏ bên phải tên layer (sát mép phải thanh trượt palette). Màu của Layer sẽ trùng với màu khung chọn (bounding box) vả frame của đối tượng trên tài liệu. Mỗi Layer có thể chứa rất nhiều đối tượng.

  • Di chuyển các đối tượng giữa các Layer: bên phải tên layer luôn có 1 nút tròn, bạn click vào nút này là có thể chọn được tất cả các đối tượng trong layer đó rồi drag chuột di chuyển sang layer khác hoặc xóa. Bạn cũng có thể chọn vài đối tượng cần di chuyển (có thể thuộc 1 hoặc nhiều layer) sau đó drag chuột tại nút này để di chuyển.
  • Bên trái của tên layer có biểu tượng hình con mắt để ẩn/ hiện các đối tượng trong layer. Kế bên là biểu tượng ổ khóa, click vào để mở hoặc khóa layer. Muốn khóa tất cả layer thì vào menu con -> chọn Lock All Layers.

Đó là những thao tác thường gặp. Layer trong Photoshop gần như là biểu tượng của cách hoạt động, nhưng trong Illustrator thì chỉ là tính năng hỗ trợ quản lý đối tượng. Nhưng nó cũng đặc biệt hữu dụng trong một số trường hợp, Homa sẽ đề cập vào những bài sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!