Các thao tác với Layer trong Photoshop (Phần 1)

Homasg

Chọn Layer:
Có nhiều cách:
– Click chuột trực tiếp trên Layer.
– R-click trực tiếp lên màn hình ảnh > Chọn tên Layer.
– Kiểm nhận chế độ “Auto select” (góc trái thanh đặc tính của Move tool, nằm dưới chữ Edit của thanh menu lệnh)
– Bấm giữ Ctrl và Click vào hình ảnh cần chọn.
– Chọn một lúc nhiều Layer: Click chọn 1 Layer trong Palette Layer > Bấm giữ Ctrl và tiếp tục Click chọn những Layer khác, hoặc chọn 1 Layer > Bấm giữ Shift và Click chọn Layer cuối cùng của nhóm muốn chọn.

Di chuyển Layer:
Có nhiều cách:

 • Cách 1: Drag chuột (tức là thao tác click > nhấn giữ chuột trái > kéo > thả. ^ ^) trực tiếp trên Palette Layer. —> cách này dễ dàng, rất thường dùng.
 • Cách 2: Chọn Layer muốn di chuyển thứ tự lớp > Menu Layer > Arrange:
  Bring Forward (Ctrl + ] ) : Đưa Layer được chọn lên trên một lớp.
  Send Backward (Ctrl + [ ) : Đưa Layer xuống dưới một lớp.
  Bring to Front (Ctrl + Shift + ] ) : Đưa Layer lên lớp trên cùng.
  Send to Back (Ctrl + Shift + [ ) : Đưa Layer xuống lớp trên cùng.
  Reverse: đảo ngược layer (nó thường ở chế độ inactive nên Homa cũng không quan tâm lắm ^ ^)

Đổi tên Layer:
– Click đúp chuột (click đôi/ double click) vào tên Layer hiện tại của Layer trong Palette Layer > nhập tên mới.
– Click chuột phải vào Layer trong Palette Layer > Layer Properties > nhập tên mới.

Tạo Layer mới:
– Click biểu tượng “Create a new Layer” (nút số 13 trong minh họa phần 1) phía dưới Palette Layer.
– Menu Layer > New > Layer (Ctrl + Shift + N).

Nhân đôi Layer:
– Chọn Layer > Ctrl + J —> rất thường dùng
– Chọn Layer > Chọn công cụ Move > Bấm giữ Alt + drag mouse.
– Drag Layer muốn nhân đôi vào biểu tượng “Create a new Layer”
– Click chuột phải vào Layer (Hoặc click trực tiếp menu Layer) > Duplicate Layer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!