Chế độ mặt nạ Mask trong Illustrator

Homasg

Khái niệm
Mặt nạ sử dụng để che tạm thời 1 phần của đối tượng. Giúp đối tượng có vẻ như mềm mại hơn. Để tạo mặt nạ thực hiện các thao tác:

  • Đặt khung bao nằm phía trên đối tượng cần che mặt nạ, sau đó chọn cả 2 đối tượng.
  • Chọn lệnh Object > Clipping Mask > Make.

Hiệu chỉnh Mask
Sử dụng các lệnh sau:

  • Lệnh Object > Clipping Mask > Release: hủy bỏ thuộc tính Mask và trả các đối tượng về trạng thái ban đầu.
  • Lệnh Object > Clipping Mask > Edit Contents: cho phép hiệu chỉnh trực tiếp các đối tượng đã áp Mask.

Ngoài ra có thể sử dụng thêm một số chức năng thuộc menu con của Palette Transparency:

  • Lệnh “Make opacity Mask”: cho phép tạo một Mask dần về trong suốt (có thể sử dụng công cụ Gradient Tool để hiệu chỉnh mẫu tô màu đối tượng khung bao).
  • Lệnh Disable Layer Mask: vô hiệu hóa tạm thời mặt nạ (bấm giữ Shift và nhấp vào biểu tượng mặt nạ).
  • Lệnh Endable Layer Mask: sử dụng lại mặt nạ đã bị vô hiệu hóa bằng lệnh Disable (bấm giữ Shift và click một lần nữa vào biểu tượng mặt nạ).

Tuy vậy nhưng để có mask tùy biến mềm mại thì vẫn không qua được dùng Photoshop. Cứ qua đó Add Layer Mask, tiếp theo, ở chế độ foreground màu đen mà dùng brush chà chà theo ý thích. ^ ^ Sau đó xuất ra file ảnh với đuôi .png rồi cập nhật qua file gốc Illustrator. (Homasg sẽ có hướng dẫn cụ thể phần này vào những bài viết khác).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!