Điều chỉnh màu sắc hình ảnh trong Photoshop với Image > Adjustments (Phần 3)

Homasg

Lệnh Posterize
Chỉ định thông số tông màu cho từng kênh. Lệnh Posterize chỉ định rõ cấp tông hoặc giá trị độ chói cho từng kênh trong hình ảnh, sau đó ánh xạ các pixel lên mức tương hợp gần nhất.

Mặc định Photoshop sẽ hạ xuống mức 4, hình ảnh được tối giản màu. Giảm xuống mức tối thiểu (mức 2) hình trông như pixel. Ảnh thông thường thường ở mức 33. Đến mức 50 gần như bão hòa, bạn có tăng lên thì màu sắc cũng không thay đổi.
Hiện tại thì ít ứng dụng dùng lệnh này.

Lệnh Threshold
Chuyển hình ảnh sang màu đen trắng có độ tương phản cao đến mức biến thành ảnh pixel.
Mọi Pixel sáng hơn ngưỡng sẽ bị chuyển thành trắng, ngược lại, những Pixel sậm hơn ngưỡng sẽ bị chuyển thành đen. Ngưỡng ở đây được xác định là vùng màu trung bình, nên những vùng đồng dạng ngưỡng màu như bầu trời và biển trong hình dưới đây mặc định Threshold không thể phân định rõ. Muốn xác định rõ hơn cần phải di chuyển thanh trượt Threshold level đến mức cao nhất của đồ thị.

Lệnh Gradient Map
Phủ một lớp chuyển sắc lên hình ảnh được bắt theo độ đậm nhạt của hình. Vùng tối trong hình ảnh ánh xạ đến màu ở một đầu bên trái của mẫu tô, vùng sáng ánh xạ đến màu ở đầu bên phải của mẫu tô.

Đảo ngược màu thì kiểm chọn Reverse. Màu sắc tạo ra trông như âm bản vậy, bản thân tôi cũng không mấy thích thú với nó. =.=
Dĩ nhiên, bạn có thể thay đổi màu chuyển sắc tùy ý. Nhưng thực tế cũng không có nhiều ứng dụng dùng lệnh này.

Lệnh Selective Color
Hiệu chỉnh màu theo tông màu chọn.

Chương trình sẽ cung cấp một số màu chọn trong mục Colors. Bạn muốn hiệu chỉnh tông nào thì chọn riêng tông đó; ở mỗi tông đều có thể tương tác 4 sắc Cyan – Magenta – Yellow – Black.
Nếu bạn muốn tác động chính xác lên các điểm màu mang tông chọn cụ thể thì kiểm chọn Absolute. Còn nếu muốn tác động tới các điểm màu tương tự tông được chọn trên toàn ảnh thì kiểm chọn Relative.
Ta có kết quả:

Shadow / Highlight…
Lệnh Shadow / Highlight giúp cải thiện chiều sâu của hình ảnh bằng cách hiệu chỉnh độ sáng / tối thích hợp dựa theo các pixel ở vùng phụ cận xung quanh vì thế Photoshop cho phép hiệu chỉnh các thông số thuộc tính của riêng biệt Shadow, Highlight và cả Adjustment.

Kiểm chọn Show more options để hiển thị toàn bộ tùy chọn.
Mỗi kênh Shadows và Highlights đều có những mức Amount (vùng phủ sáng / tối) và Tonal Width (mức độ sáng / tối) riêng. Sự ảnh hưởng của Radius là rất yếu, gần như bằng 0 cho dù có tăng hay giảm nên bạn có thể không cần điều chỉnh. Cái hay của lệnh này là bạn có thể điều chỉnh riêng cho vùng tối hoặc sáng hoặc cả hai mà không có sự pha trộn tự động không mong muốn nào (nếu đừng đụng tới Adjustments bên dưới).
Tại mục Adjustments, bạn có thể chỉnh màu của kênh Color Correction hoặc chỉnh độ tương phản của vùng sáng trung bình Midtone Contrast (cái này nên để mặc định hoặc tăng lên chứ không nên giảm, độ rõ nét sẽ bị ảnh hưởng).
Tăng / Giảm vùng ảnh hưởng tối tại Black Clip, vùng ảnh hưởng sáng tại White Clip.
Cùng xem qua kết quả:

Tôi cố ý chọn hình ảnh thiếu sáng để minh họa, sau khi chỉnh, ảnh trở về mức sáng tối tự nhiên, không quá khoa trương, nhìn vào sẽ khó biết là có dùng Photoshop hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!