Hiệu chỉnh sáng – tối trong Photoshop (Phần 2)

Homasg

Chúng ta tiếp tục các lệnh chỉnh sáng – tối cho ảnh

Lệnh Auto Contrast (Alt + Shift + Ctrl + L):
Tự động hiệu chỉnh cường độ tương phản trong hình ảnh.
Giống như Auto Tone, hình ảnh sau khi thực hiện lệnh này sẽ sáng lên không nhiều, màu sắc có xu hướng ngả về màu chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong hình.

Lệnh Curves (Ctrl + M):
Hiệu chỉnh đồng bộ các mức sáng – tối – trung bình.

1 : Hiệu chỉnh bằng cách bổ sung từng điểm trên đường đồ thị sau đó di chuyển các node.
2 : Hiệu chỉnh bằng cách rê chuột vẽ trực tiếp lên đường đồ thị bằng công cụ bút chì.
3 : Highlight > màu sáng chói.
4 : Midtone > Màu trung bình.
5 : Shadows > Màu tối.
6: Click và rê trên hình để biết được mức độ hiển thị màu tương ứng trên đường Curves.
7 : Các chế độ hiển thị đường cong đồ thị.
8 : Xác định điểm đen.
9 : Xác định điểm xám.
10: Xác định điểm trắng.
11: Hiển thị dạng clipping.
12 : Thanh trượt dãy màu trắng – đen > xác định độ sáng – tối.

Tôi không thường sử dụng lệnh này nhưng người nước ngoài có vẻ rất thích. Mặc dù bạn có thể thêm nhiều điểm, nhiều đường Curves, nhưng nên dùng 1 đến 2 điểm trên 1 đường thôi. Chúng ta có tới 4 kênh (RBG, Red, Green, Blue) nên mỗi kênh không cần nhiều điểm nhiều đường chi cho phức tạp.

Ví dụ hình dưới đây, sau khi chụp hình hộp kẹo ở siêu thị, dù hình ảnh không phải quá tệ nhưng để đưa lên poster thì như thế thì chưa ổn… Ta cắt lọc hình, Distort lại một chút cho ngay ngắn, Ctrl + L chỉnh levels sáng lên một chút, sau đó Ctrl + M tăng chút đỏ, xanh, vàng là đẹp. (Màu mè chút thì cho thêm bóng ở dưới).

Biểu đồ Histogram:

Menu Window > Histogram:
Xem xét để đánh giá chất lượng màu sắc hình ảnh qua biểu đồ.
Ảnh bị thừa sáng. > Các cột màu sắc dồn về phía bên phải.

Hình ảnh đẹp do có đủ độ đậm / nhạt vừa phải > có giá trị shadow và highlight đạt chuẩn yêu cầu.

Ảnh bị thiếu sáng trầm trọng, các sắc độ tương phản cũng không “lên” nổi luôn, các cột màu sắc có xu hướng dồn về bên trái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!