Hiệu ứng Blend trong Illustrator

Homasg

Hiệu ứng Blend tạo ra hàng loạt các đối tượng trung gian. Các đối tượng trung gian này sẽ là sự chuyển tiếp về tất cả các tính chất giữa đối tượng đầu và đối tượng cuối.

Tạo khối Blend
Thực hiện các thao tác:
Chọn cả hai đối tượng (Đối với hình minh họa là hình vuông màu hồng và hình tròn màu tím, hình tròn nằm dưới)
Áp dụng lệnh Object > Blend > Make (Ctrl + Alt + B) hoặc chọn công cụ Blend Tool và nhấp chuột đối tượng đầu và đối tượng cuối.
Ta được kết quả:

Ví dụ: Cho 2 hình chữ nhật bo góc nằm chồng lên nhau (hơi lệch tí để được góc nhìn 3D) sau khi Blend tạo cảm giác khối nổi, mịn. Dùng cách này giúp bài vẽ “nhẹ” hơn, không làm máy tính bị ì như khi áp dụng vát khối nổi bằng các lệnh trong Effect hay tô màu lưới Mesh tool.

Hiệu chỉnh khối Blend
Các lệnh thuộc nhóm lệnh Object > Blend cho phép thực hiện hiệu chỉnh các tính chất cho khối Blend:
Lệnh Release: Hủy bỏ thuộc tính Blend và trả các đối tượng về trạng thái ban đầu.
Lệnh Blend Options (hoặc nhấp đúp chuột vào công cụ Blend Tool): Hiện thị hộp thoại cho phép xác lập một số thuộc tính:

· Tùy chọn Smooth Color: Tạo cho khối Blend có các màu tô chuyển mịn và trơn hơn.
· Tùy chọn Specified Distance: Xác lập khoảng cách giữa các bước trung gian.
· Tùy chọn Specified Steps: Xác lập số bước trung gian. (Đối với hình minh họa trên, số 5 tức là số hình trung gian, không tính 2 hình đầu/cuối gốc)
· Tùy chọn Orientation: Xác lập hướng của các đối tượng trung gian.

Lệnh Expand: Hủy bỏ tính Blend và chuyển các đối tượng về thành một nhóm đối tượng.
Muốn tách các đối tượng thành từng đối tượng độc lập chọn lệnh Ungroup.
Lệnh Replace Spine: Cho phép đưa khối Blend chạy theo một đường Path có sẵn.
Lệnh Reverse Spine: Cho phép đảo vị trí các đối tượng đầu và cuối.
Lệnh Reverse Front to Back: Cho phép thay đổi thứ tự các lớp các đối tượng đầu và cuối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!