Làm việc với vùng chọn – bộ công cụ Lasso trong Photoshop

Homasg

Bộ công cụ Lasso với chức năng tạo vùng chọn, ta cùng phân tích từ trên xuống dưới, lần lượt là:

Công cụ Lasso Tool (L)
– Tính chất: Công cụ chọn vùng tự do
– Thao tác:
Chọn công cụ Lasso.
Nhấn giữ và kéo rê chuột sao cho đường viền chọn chạy theo chu vi của một đối tượng. Muốn kết thúc thao tác chọn, chỉ cần nhả chuột.
Kết quả: Đường viền chọn bao quanh đối tượng theo đường chu vi.

Công cụ Polygon Lasso Tool (L)
– Tính chất: Công cụ chọn vùng chọn tự do.
– Thao tác:
Click từng điểm để tạo giới hạn khung viền chọn.
Click lại điểm đầu tiên hoặc Double-Click để kết thúc (đóng kín vùng chọn).
Xóa từng điểm chọn sai bằng phím Delete.

Công cụ Magnetic Lasso Tool (L)
– Tính chất: Công cụ Lasso từ tính. Khi thao tác với công cụ này thì vùng chọn luôn bám vào biên của hình ảnh, thích hợp cho những đối tượng có độ tương phản cao về màu sắc giữa biên đối tượng với nền.
– Thao tác:
Click xác định điểm đầu tiên, nhả chuột, di chuyển chuột dọc biên đối tượng, click lại điểm đầu tiên hoặc click kép để kết thúc.
Trong quá trình di chuyển chuột quanh chu vi đối tượng, có thể click để cưỡng chế vùng chọn đi đúng hướng (nếu chế độ tự động không chính xác).
Xóa từng điểm chọn sai bằng phím Delete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!