Nhóm công cụ Pen trong Illustrator

Homasg

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần biết về đường cong Bezier:

Đường cong Bezier được hình thành bởi nhiều cung liên tiếp nhau. Đường cong thường có các đặc điểm sau:

 • Độ dài của mỗi cung được giới hạn bởi 2 điểm neo. Tại mỗi điểm neo có 2 tiếp tuyến, hướng và độ dài của các tiếp tuyến này sẽ điều khiển độ cong của cung.
 • Thường có 2 loại điểm neo là điểm neo nhọn và điểm neo trơn.

Nhóm công cụ Pen tool, từ trên xuống, lần lượt là:

Công cụ Pen Tool (P)

 • Tính chất: Công cụ cho phép vẽ tạo các đường Bezier.
 • Thao tác:
  Để vẽ đoạn thẳng, chọn công cụ, nhấp chuột tại điểm đầu và điểm cuối. Lặp lại thao tác nhấp chuột nhiều lần để vẽ nhiều đoạn thẳng liên tục. Nhấn giữ kèm phím Shift để khống chế đoạn thẳng theo phương ngang, dọc hoặc xéo 45 độ.
  Để vẽ đoạn cong thực hiện tương tự như vẽ đoạn thẳng nhưng tại điểm kế tiếp nhấn giữ và rê chuột để tạo độ cong.
  Trong khi thao tác vẽ nhấn giữ phím Alt để di chuyển và hiệu chỉnh thanh điều khiển, nhấn giữ phím Ctrl để di chuyển node đến vị trí bất kỳ.

Công cụ Add Anchor Point Tool (+) và Delete Anchor Point Tool (-):

 • Tính chất: 2 công cụ cho phép thêm hay bớt các điểm neo điều khiển trên đường Bezier.

Công cụ Convert Anchor Point Tool (Shift +C) :
Đây là công cụ mà bạn phải lưu tâm.

 • Tính chất: Công cụ cho phép hiệu chỉnh hình dạng đối tượng chọn (đổi các điểm neo nhọn thành điểm neo trơn, bằng cách hiệu chỉnh các tiếp tuyến.
 • Giữ chuột trái + phím Ctrl: có thể tùy ý di chuyển điểm neo.
 • Giữ phím Alt, dùng chuột kéo dài/ thu ngắn/ lên/ xuống: hiệu chỉnh 2 đường tiếp tuyến để có độ cong/ nhọn như ý.
 • Mẹo: Bạn hoàn toàn có thể dùng công cụ Direct Selection Tool (Phím A) để di chuyển các điểm neo hoặc hiệu chỉnh các tiếp tuyến.
  Muốn làm chủ được Illustrator (đặc biệt trong việc vẽ hình vector), bạn cần nắm vững và thành thạo bộ công cụ này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!