Nhóm công cụ Shape trong Photoshop

Homasg

Chọn kiểu Shape > Thao tác vẽ và hiệu chỉnh giống như đối với path.
Có thể tô màu nền (fill), viền (stroke), độ dày/ kiểu viền (stroke options), tùy ý đặt chiều ngang (W) và cao (H)… ngay trên thanh đặc tính.

Tạo và lưu một Shape vào thư viện Custom Shape:
– Tạo Shape mới (bằng công cụ Pen hoặc hiệu chỉnh từ các Shape có sẵn).
– Chọn Shape vừa tạo > Menu Edit > Define custom shape.
– OK > Shape mới sẽ được đưa vào cuối thư viện custom shape.
Trong quá trình làm việc của mình, Homa cảm thấy công cụ này không có nhiều ứng dụng thực tế. Có thể dùng để tạo vùng chọn, pattern hay hình vector nhưng vì nhiều công cụ khác có thể thao tác nhanh và thuận tiện hơn nên gần như không cần nhớ đến.
Nếu bạn cần tìm hiểu sâu về công cụ này, hãy đặt câu hỏi, chúng ta sẽ bàn luận nó ở 1 bài viết khác. ^ ^

One thought on “Nhóm công cụ Shape trong Photoshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!