• Adobe Illustrator

  Các hiệu ứng trong nhóm Photoshop Effects

  Chú ý: nếu áp dụng nhiều các hiệu ứng trong nhóm này có thể làm chậm máy tính của bạn. Nhóm Artistic: Các lệnh trong nhóm Artistic dùng để tạo các hiệu ứng cọ nghệ thuật cho hình ảnh. Nhóm Blur: Các lệnh trong nhóm Blur dùng để tạo các hiệu ứng mờ cho hình ảnh. Nhóm Brush Strokes: Các lệnh trong nhóm Brush Strokes dùng để cách điệu hình ảnh bằng cách sử dụng hiệu ứng cọ vẽ và nét vẽ mực khác nhau. Nhóm Distort: Các lệnh trong nhóm Distort làm biến dạng hình học của hình ảnh, tạo hiệu ứng 3D hoặc tái tạo hình dạng khác.…

 • Adobe Illustrator

  Các hiệu ứng trong nhóm Illustrator Effects

  Nhóm 3D: Extrude and Bevel: hiệu ứng tạo khối và vát cạnh cho đối tượng. Revolve: hiệu ứng tiện tròn shape tiết diện cho đối tượng. Rotate: hiệu ứng xoay đối tượng dạng phối cảnh. Nhóm Convert to Shape: Rectangle: hiệu ứng chuyển đổi đối tượng bất kỳ về dạng hình chữ nhật. Rounded Rectangle: hiệu ứng chuyển đổi tượng bất kỳ về dạng hình chữ nhật bo góc. Ellipse: : hiệu ứng chuyển đổi tượng bất kỳ về dạng hình elip. Crop Marks: Dùng để đánh dấu vùng “chủ quyền” của đối tượng. Nhóm Distort & Transform: Free Distor: Dùng để biến dạng tự do một đối tượng hình…

 • Adobe Illustrator

  Biến dạng đối tượng trong Illustrator

  Các chế độ uốn cong (Wrap) Các chức năng trong hộp thoại Wrap cho phép làm biến dạng tức thời các đối tượng chọn. Để làm biến dạng đối tượng thực hiện thao tác: Chọn đối tượng muốn thực hiện hiệu ứng uốn cong. Chọn menu Effects > Wrap > chọn kiểu uốn cong thích hợp. Thay đổi các thông số sao cho thích hợp. Chú ý các thông số: Style: chọn kiểu biến dạng. Bend: cường độ biến dạng. Distortion: xác định biến dạng theo chiều dọc hay ngang. Các chế độ Envelope: Cho phép làm biến dạng đối tượng chọn theo các dạng đường bao bất kì. Chọn…

error: Content is protected !!