• Adobe Photoshop

    Các công cụ tô vẽ dạng đầu cọ Brush trong Photoshop

    Nhóm cọ Brush Brush Tool Brush là công cụ tô vẽ bằng màu foreground với nét cọ đa dạng (hiệu chỉnh từ 2 cái bảng: palette Brush và Brush Presets). Pencil Tool: Công cụ dùng để vẽ nét sắc, mảnh. Color Replacement Tool Sử dụng để thay thế màu sắc trên hình ảnh với tông màu Foreground. Ví dụ: Ta có hình gốc như vầy: với thông số và màu foreground thế này: Ta có kết quả: Bạn biết tôi đổi màu cái bong bóng nào chứ? ^ ^ Mixer Brush Tool Hòa trộn màu Foreground và Background cho ra một màu trung tính theo thông số trên thanh đặc…

error: Content is protected !!