• Adobe Photoshop

    Điều chỉnh màu sắc hình ảnh trong Photoshop với Image > Adjustments (Phần 4)

    Lệnh HDR Toning Lệnh này giúp bạn tạo những hiệu ứng đặc biệt dựa vào việc phân chia và tăng giảm vùng sáng / tối / tương phản. Tương tự như Exposure, lệnh HDR Toning (High Dynamic Range) chỉ làm việc trên ảnh 8 và 16 bit. Chúng ta cùng điểm qua những lệnh con làm nên quyền lực của lệnh này. Tại mục Preset, chương trình cung cấp cho bạn một vài tùy chọn có sẵn nhưng nó chưa ổn đâu, vẫn cần bạn thủ công một chút. Mục Method cũng cấp cho bạn 4 tùy chọn, nếu ảnh của bạn là 32 bit thì sẽ có 2 ~…

  • Adobe Photoshop

    Điều chỉnh màu sắc hình ảnh trong Photoshop với Image > Adjustments (Phần 3)

    Lệnh Posterize Chỉ định thông số tông màu cho từng kênh. Lệnh Posterize chỉ định rõ cấp tông hoặc giá trị độ chói cho từng kênh trong hình ảnh, sau đó ánh xạ các pixel lên mức tương hợp gần nhất. Mặc định Photoshop sẽ hạ xuống mức 4, hình ảnh được tối giản màu. Giảm xuống mức tối thiểu (mức 2) hình trông như pixel. Ảnh thông thường thường ở mức 33. Đến mức 50 gần như bão hòa, bạn có tăng lên thì màu sắc cũng không thay đổi. Hiện tại thì ít ứng dụng dùng lệnh này. Lệnh Threshold Chuyển hình ảnh sang màu đen trắng có…

error: Content is protected !!