Tag: Chuyển Path thành vùng chọn<span></span>

CATEGORIES:

Nhóm công cụ Pen Tool: – Pen Tool : Công cụ chính để tạo đường Path.– Freeform Pen Tool : Vẽ đường Path bằng cách rê chuột tự do.– Add Anchor Point Tool : Thêm node.– Delete Anchor Point Tool : Xóa node.– Convert Point Tool : Hiệu chỉnh tay nắm, biến node gãy nhọn […]

Read More
error: Content is protected !!