• Adobe Photoshop

    Các thao tác với Layer trong Photoshop (Phần 3)

    Lồng ghép (Tạo mặt nạ) các Layer: Giống chế độ Clipping Mask trong Adobe Illustrator , Clipping Mask của Photoshop cũng tạo được thế này: Điều kiện: Phải có ít nhất 2 Layer. Trong ví dụ trên: – Đặt Layer hình ảnh (em bé) nằm trên Layer dùng làm khung chứa (hoa hướng dương). – Menu Layer > Create Clipping Mask (Ctrl + Alt + G). – Hoặc bấm giữ Alt và click vào đường ngăn cách giữa 2 Layer này. Gỡ bỏ chế độ lồng ghép Layer: – Menu Layer > Release Clipping Mask (Ctrl + Alt + G). – Hoặc một lần nữa bấm giữ Alt và click…

  • Adobe Illustrator

    Chế độ mặt nạ Mask trong Illustrator

    Khái niệm Mặt nạ sử dụng để che tạm thời 1 phần của đối tượng. Giúp đối tượng có vẻ như mềm mại hơn. Để tạo mặt nạ thực hiện các thao tác: Đặt khung bao nằm phía trên đối tượng cần che mặt nạ, sau đó chọn cả 2 đối tượng. Chọn lệnh Object > Clipping Mask > Make. Hiệu chỉnh Mask Sử dụng các lệnh sau: Lệnh Object > Clipping Mask > Release: hủy bỏ thuộc tính Mask và trả các đối tượng về trạng thái ban đầu. Lệnh Object > Clipping Mask > Edit Contents: cho phép hiệu chỉnh trực tiếp các đối tượng đã áp Mask.…

error: Content is protected !!