• Adobe Photoshop

    Điều chỉnh màu sắc hình ảnh trong Photoshop với Image > Adjustments (Phần 4)

    Lệnh HDR Toning Lệnh này giúp bạn tạo những hiệu ứng đặc biệt dựa vào việc phân chia và tăng giảm vùng sáng / tối / tương phản. Tương tự như Exposure, lệnh HDR Toning (High Dynamic Range) chỉ làm việc trên ảnh 8 và 16 bit. Chúng ta cùng điểm qua những lệnh con làm nên quyền lực của lệnh này. Tại mục Preset, chương trình cung cấp cho bạn một vài tùy chọn có sẵn nhưng nó chưa ổn đâu, vẫn cần bạn thủ công một chút. Mục Method cũng cấp cho bạn 4 tùy chọn, nếu ảnh của bạn là 32 bit thì sẽ có 2 ~…

error: Content is protected !!