• Adobe Illustrator

    Biến dạng đối tượng trong Illustrator

    Các chế độ uốn cong (Wrap) Các chức năng trong hộp thoại Wrap cho phép làm biến dạng tức thời các đối tượng chọn. Để làm biến dạng đối tượng thực hiện thao tác: Chọn đối tượng muốn thực hiện hiệu ứng uốn cong. Chọn menu Effects > Wrap > chọn kiểu uốn cong thích hợp. Thay đổi các thông số sao cho thích hợp. Chú ý các thông số: Style: chọn kiểu biến dạng. Bend: cường độ biến dạng. Distortion: xác định biến dạng theo chiều dọc hay ngang. Các chế độ Envelope: Cho phép làm biến dạng đối tượng chọn theo các dạng đường bao bất kì. Chọn…

error: Content is protected !!