• Adobe Photoshop

    Làm việc với vùng chọn – bộ công cụ Marquee trong Photoshop

    Các vùng chọn trong Photoshop được thể hiện bằng khung nét đứt nhấp nháy. Để bỏ vùng chọn, đừng quên tổ hợp phím Ctrl + D. Điểm chung cho tất cả công cụ tạo vùng chọn, cộng thêm vùng chọn bằng cách kết hợp phím Shift, trừ bớt vùng chọn bằng phím Alt, lấy phần giao bằng Alt + Shift. Bộ công cụ MarqueeNhấn giữ mũi tên tam giác nhỏ góc dưới bên phải sẽ hiện ra bộ công cụ Marquee gồm 4 món: Theo thứ tự từ trên xuống, lần lượt là: Công cụ Rectangular Marquee – Tính chất: Chọn vùng hình ảnh theo dạng hình chữ nhật hay…

error: Content is protected !!