• Adobe Illustrator

    Nhập văn bản trong Illustrator

    Các công cụ nhập văn bản Chương trình cung cấp nhiều công cụ nhập văn bản trực tiếp tùy thuộc từng trường hợp và mục đích cụ thể. Công cụ Type Tool và Vertical Type Tool: Cho phép nhập văn bản thông thường dạng ngang và dọc Công cụ Type on a Path Tool và Vertical Type on a Path Tool: Cho phép nhập văn bản theo một đường dẫn có sẵn theo dạng dọc và ngang. Công cụ Area Type Tool và Vertical Area Type Tool: Cho phép nhập văn bản vào các khối có sẵn theo dạng dọc và ngang. Các phương pháp nhập văn bản khác: Ngoài…

error: Content is protected !!