• Adobe Photoshop

    Điều chỉnh màu sắc hình ảnh trong Photoshop với Image > Adjustments (Phần 1)

    Cùng tìm hiểu các chức năng trong nhóm Image > Adjustments. Có khá nhiều điểm cần lưu ý, nên tôi sẽ không nói theo thứ tự, thay vào đó, quan sát hình minh họa sẽ giúp bạn nhớ kĩ hơn. Lệnh Color Balance (Ctrl + B)– Dùng để cân bằng màu sắc.– Thao tác : Rê các thanh trượt để cân bằng màu. 3 tone Shadows, Midtones, Highlights sẽ tác động lên màu sắc của những vùng tối, trung bình và sáng tương ứng trên ảnh cần chỉnh. Do đó, để độ cân bằng được tốt hơn, hình ảnh được tự nhiên hơn, bạn nên điều chỉnh cả 3 tone.…

error: Content is protected !!