• Adobe Illustrator

    Các hiệu ứng trong nhóm Illustrator Effects

    Nhóm 3D: Extrude and Bevel: hiệu ứng tạo khối và vát cạnh cho đối tượng. Revolve: hiệu ứng tiện tròn shape tiết diện cho đối tượng. Rotate: hiệu ứng xoay đối tượng dạng phối cảnh. Nhóm Convert to Shape: Rectangle: hiệu ứng chuyển đổi đối tượng bất kỳ về dạng hình chữ nhật. Rounded Rectangle: hiệu ứng chuyển đổi tượng bất kỳ về dạng hình chữ nhật bo góc. Ellipse: : hiệu ứng chuyển đổi tượng bất kỳ về dạng hình elip. Crop Marks: Dùng để đánh dấu vùng “chủ quyền” của đối tượng. Nhóm Distort & Transform: Free Distor: Dùng để biến dạng tự do một đối tượng hình…

  • Adobe Illustrator

    Sự khác biệt giữa 2 nhóm lệnh trong Effect trong Illustrator

    Nhóm lệnh Illustrator Effects: Các hiệu ứng thuộc nhóm lệnh này có các đặc điểm sau: Hiệu ứng trong Effect chỉ áp phủ lên đối tượng. Khi cần có thể gỡ bỏ hiệu ứng với lệnh “Reduce to Basic Appearance” ở phía dưới Palette Appearance. Hoặc Undo. Các bộ lọc chủ yếu áp dụng cho ảnh Vector. Mode màu cho cả file là RBG hoặc CMYK. (Menu File > Document Color Mode > RBG Color hoặc CMYK Color). Nhóm lệnh Photoshop Effects: Các hiệu ứng thuộc nhóm lệnh này có các đặc điểm sau: Hiệu ứng trong Filter cập nhật trực tiếp lên đối tượng. Gỡ bỏ bằng cách Undo.…

error: Content is protected !!