• Adobe Illustrator

    Hiệu chỉnh văn bản trong Illustrator

    Hai công cụ chính để hiệu chỉnh văn bản trong chương trình là Palette Character và Palette Paragraph. Ngoài ra cũng có thể sử dụng các lệnh thuộc menu lệnh Type và một số chức năng khác. Palette Character Chứa các tùy chọn cho phép hiệu chỉnh ký tự. Chú ý các tùy chọn: Tùy chọn Leading: Khoảng cách giữa các dòng ký tự. Tùy chọn Kerning: Điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự làm cho các ký tự đều nhau hơn (tùy chọn này có thể sẽ gây ra hiện tượng đặt dấu sai khi dùng font VNI) Tùy chọn Tracking; Cho phép tăng hay giảm toàn bộ…

error: Content is protected !!