• Adobe Photoshop

    Biến đổi đối tượng – Transform trong Photoshop

    Vào Menu Edit > Transform Scale: Phóng to thu nhỏ đối tượng được chọn. Rotate: Xoay đối tượng. Skew: Kéo xiên đối tượng. Distort: Biến dạng đối tượng. Perspective: Biến dạng đối tượng theo phối cảnh. Warp: Biến dạng đối tượng tự do theo phối cảnh (kể cả các phối cảnh có độ cong như áp nhãn cho chiếc hộp, …) bằng cách hiệu chỉnh các node và tay nắm (handle). Rotate 180: Xoay đối tượng 180 Rotate 90CW: Xoay đối tượng 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Rotate 90CCW: Xoay đối tượng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ. Flip Horizontal: Lật đối xứng đối tượng theo chiều…

error: Content is protected !!